Än mins jag er, I röda, blå

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

<< Morgonsolen redan strålar

Än mins jag er, I röda, blå
av Christina Charlotta Lindholm

Väl gör du, då du fram ur skyar träder >>

Ur Sånger af Nanny, tryckt i Göteborg 1872. Melodin i Folkskolans Sångbok nummer 46

Mina blommor

Än mins jag er, i röda, blå
Och hvita ljufva blommor små.
I voren barn af himlens ljus,
Ej vuxna här i jordens grus.

Jag nämnde eder hopp och tro
Och kärlek. Ack, I skullen bo
Derinne djupt uti mitt bröst
Och blomma än i lifvets höst.

Men stormen kom — och se, han bröt
Ock blommorna uti mitt sköt!
Der stod jag nu, o, huru arm,
Fastän helt nyss så rik, så varm.

i mina blommor, älskade,
Får jag väl eder återse?
Jag bidat har, jag bidar än,
O, uppstån ur förgängelsen!

Än mins jag er, I röda, blå
Och hvita ljufva blommor små.
I ären barn af himlens ljus,
Ej vuxna här i jordens grus.
Sånger af Nanny

Till mina lärjungar

I. Natursånger.

II. Fosterländska sånger.

III. Sånger af blandadt innehåll.

IV. Andeliga Skolsånger.

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter