Andehälsning

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

På tornets krön en vålnad står
Ur svunnen hjältevärld;
Åt skeppet, när förbi det går,
Han önskar lycksam färd:

»Se, fordom spändes denna arm
Af senor liksom stål,
Af riddarmod var fylld min barm
Och rågad lifvets bål!

En hälft af mina dar var strid,
En hälft rann lugn förbi.
Och du -- mot målet stilla glid,
Du flarn med mänskor i!»'Samlade dikter af Carl Snoilsky - Femte bandet'

Goethe, Visor och Dikter


Goethe, Ballader

Sju engelska dikter


Béranger, Tio sånger


Sully Prudhomme, Fyra dikter


François Coppée, För kronan, skådespel på vers i fem akter


Första bandet | Andra bandet | Tredje bandet | Fjärde bandet | Femte bandet

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter