Angående sista Balen på Gröna Lund

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

 [Corno.] - - - Movitz Valdthornet proberar,
               Och sin Tuggbuss valkar i mund,
               Springer kring golfvet, funderar,
               Pålskan i fyrkant formerar, - - -[Corno.]
               Städar ock slåss och befaller,
               Eldgafflar, Skärmar ock Galler,
               Allting ramlar nu i denna stund;
               Stolarna skjutas åt väggen,
               Hirschfängarn brynes på eggen.
               Friskt courage på Gröna Lund !
  
 * * *
  
 [Corno.] - - -Hvad står du där och bekikar
               Tak och väggar dum som en so?
               Ramar och Taflor och Spikar,
               Kyrktorn och Sjöar och Vikar? - - - [Corno.]
               Jo det är vackert för öga.
               Nymfren på klackarna höga,
               Höja sig och titta och glo.
               Runka på hufvud så sakta,
               Fälla Solfjädren, betrakta
               Gamla verldens lustar och ro.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Titta i taket; jag låfvar;
               Kors, hvad Helgon, Solar och sken;
               Hoffbro vårt öga begåfvar
               Både med Änglar och Påfvar. - - - [Corno.]
               Goliath sielf, vill jag svärja,
               Med röda strumpor och värja
               Mot Kung David slungar en sten.
               Absalon tumlar af öket,
               Kung Ahasverus i köket
               Ligger emellan Esters två ben.
  
 * * *
  
 [Corno] - - - Movitz! på Taflan se marken,
               Där sju nöten betade gräs.
               Där ser du Noach i Arken.
               Kors hur' det rägnar på parken! - - - [Corno.]
               Där rider Drottningen Disa;
               Där kör Propheten Elisa
               Up til himla uti en chaise.
               Glas-ögon opp på din näsa,
               Där står historien at läsa
               Om Susanna; Movitz nu läs.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Gapa nu Movitz ej länger,
               Ljusen spraka, Flöjterna hörs!
               Marskalken syns med ducriner,
               Handsken i handen han slänger. - - - [Corno.]
               Strufvorna glänsa af läcker,
               Nymphren med ur och berloquer,
               Putsa sig och kjortlarna rörs.
               Alla på Pålskan nu vänta,
               Folket i dörrarna glänta,
               Balen öpnas; - Snart han förstörs.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Movitz Valdthornet nu lutar,
               Och med Pålska öpnar han Baln.
               Rätt som han börjar han slutar,
               Hör hur han drillar och tutar. - - - [Corno.]
               Ögonen spända på noten;
               Hvar gång han pruttar rörs foten;
               Hur han stampar! - kors han är gal'n.
               Se hvar han står i surtouten;
               Munstycket blänker i truten,
               Och Ljus-kronan glimmar i saln.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Echo mot pelarna svarar;
               Salen hvälfd, hvitlimmad och ljus.
               Gubbarna skumpa som harer;
               Hvar med sin maka sig parar. - - - [Corno.]
               Somliga Systrar galanta,
               Somliga stå så moquanta',
               Ropa Hyrkusk, - fara burdus;
               Somliga stå på en sida,
               Handskarna vända och vrida;
               Gubben Movitz bjuder dem snus.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Prosit Mamsell Wilhelmina!
               Håll ut i ringen - Hurra! var snäll.
               Du där på Laxen Regina!
               Båtsmännen skratta och grina. - - - [Corno.]
               Toffeln på häln på dig kippar;
               Flunsig och tungrodd du trippar,
               Altinunder svart som et spjäll.
               Muschen på tinningen borta,
               Armarna intet så korta.
               Håll ut ringen - Hurra Mamsell!
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Snyt dig din Lymmel! - probera,
               Profva Hornet, snyt dig och blås!
               Nympherna qvickt sig rangera,
               Prusta och nysa, spassera, - - - [Corno.]
               Wingmarkens Kärsta åt höger,
               Skuttar med Svarfvaren så tröger,
               In med föttren liksom en gås,
               Rödbrun i barmen som koppar.
               Tvi dig din Skurk så du hoppar,
               Med din tumstock, kappa och Krås!
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Stampa med föttren tillika,
               Klappa med händren, klapp klapp klapp!
               Hand öfver hufvud Ulrika,
               Stå intet där och predika; - - - [Corno.]
               Armarna ut, kryp inunder,
               Hvad är för konster och funder?
               Jungfru Ulla! - Hut trafvarlapp!
               Sök dina Jungfrur på gatan.
               Stöt i valdthornet din satan.
               Smäll Canaljen - ge'n några rapp.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Wingmark med stora Peruken
               Går och stånkar, friar och ber;
               Nattkappan stärkter och struken,
               Fläktar och slinker på buken: - - - [Corno.]
               Se hur han dansar så krumpen,
               Byxorna långt ner på gumpen.
               Hand i sidan - futtigt maner!
               Hatten på hufvud med glitter,
               Bakfram på Wingmark den sitter,
               Gubben hostar, hvisslar och ler.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Stampa canaljer - nå stampa!
               Håll ut ringen - håll bara i!
               Trampa och stampa och trampa,
               Stöt intet krona och lampa, - - - [Corno.]
               Släpp Svarfvarn in, vrid i kring'en,
               Mästare kom in i ringen.
               Stöt i hornet, blås symphoni.
               Armarna kasta på ryggen.
               Tvi den där Svarfvarn den styggen!
               Stöt i hornet - Bergström slå i.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Folket nu farstun inspärrar,
               Släpp in Krögarn, - Krögarn vår vän.
               Sig detta öl ej förvärrar;
               Skål mina gunstiga Herrar! - - - [Corno.]
               Hurra, stå hjelte mot skotten!
               Kärlekens skål! - drick i botten.
               Svarfvarns skål! - kom dansa - ja men!
               Ut genom Saln i Förmaket!
               Dammet det står opp i taket.
               Håll ut ringen, vänd om igen.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Hand öfver hufvud - nu börja,
               Alla börja friskt på en gång,
               Movitz skall all ting besörja
               Valdthornet fick litet smörja. - - - [Corno.]
               Knacka med klackarna Flickor.
               Tvi Edra dumma Borrickor!
               Sicken Åsna med Roberonde;
               Si hur hon tiljorna mäter,
               Sminkad i flor och corneter,
               Med mustascher, hjulbent och lång.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Hon är min Fästmö, Canalje;
               Är hon Åsna? - ja är hon så!
               Rundstycke, Slant och Medalje!
               Klang! Jag nu vågar batalje. - - - [Corno.]
               Alting för hänne jag vågar;
               Dej din Canalje jag sågar,
               Midt i tu. - Låt Flöjterna gå!
               Här är du Damjan i huken.
               Släng utom fenstret Peruken.
               Christjan Wingmark, Dej ska vi slå.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Hör, hur på tröskeln han stiger
               Och parlerar om sin peruk.
               Svarfvarns Kärsta hon tiger,
               Jolrar och hickar och niger. - - - [Corno.]
               Krögarn tar Svarfvarn i lufven;
               Flintskallig, blodig och klufven,
               Blir han höflig, tålig och mjuk.
               Facklorna släckas i glansen,
               Gumman får misfall i dansen,
               Klämd och kramad, skuffad och sjuk.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Håll uti ringen Malena.
               Hurra lustigt håll nu god min!
               Bergströmskan hoppar allena.
               Skena til helfveti skena. - - - [Corno.]
               Kors tocke Flängmål din Satan!
               Nattyget blåste åt gatan.
               Aj en Palt står där vid Gardin.
               Sluta med Pålskan, var tyster,
               Paltarna! - Aj Kära Syster!
               Tåckna Baler gör vår Ruin.

Fredmans epistlar (Carl Michael Bellman, 1790)


Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter