Anita

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

Gustaf Fröding , "Anita"

Livets skål! O, min Anita,
uti glömskans dryck!
Jag vill känna varma, vita +
jungfrulemmars tryck!

I materien vill jag röna,
riktigt ha i famn
det som andens språk "det sköna"
givit såsom namn!

+ Jag vill andas blott Anita, 
blott Anita se,
känna endast varma, vita
lemmars rörelse! -

Högt man prisar konstens njutning,
den är kall och arm
emot väsens sammanslutning,
kärlek barm mot barm!
...
Sinnlighetens makt är kuvad
av en trång moral.
dygden, stel och överskruvad, +
håller långa tal.

Dumheten har funnit (mycket),
fann till slut ett fynd,
som föll folken uti tycket:
"Sinnlighet är synd!" 

+ Sedan dess har kungasonen,
son av kung Natur,
av den vise dygdefånen
sparkats ut som djur. -

Icke mer han vågar modigt
visa sig bland folk,
men han hämnas hämnas blodigt
med förgiftad dolk. 
...
Sen när halva mänskligheten
ruttnat ned i grund,
mördad av anständigheten, +
kommer segerns stund

Då skall dygdens makt, den sanna,
ärva den, som ljög.
Sinnligheten skall sin panna
bära stolt och hög.

+ Kropp med ande skall bli enad
och ett hjärta fritt
med en kärlek, fri och renad,
mänska, skall bli ditt! -

Därför, därför, ljuva flicka,
blott till hjärtat lyss!
Låtom oss varandra dricka
i en kyssars kyss!
...
Rodna kind, du lockomflutna,
på ditt sköna sätt!
blicka ömt, till hälften slutna, +
öga, du gör rätt!

Häv dig, vita barm, och bölja!
Du har rätt därtill!
Vet att oskuld kan dig följa
huru långt du vill!

+ Älska, älska, min Anita,
med din själ och kropp,
oskuldsfulla, varma, vita,
ljuva rosenknopp! -
Livets skål! O, min Anita,
uti glömskans dryck!
Jag vill känna varma, vita 
jungfrulemmars tryck!
Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter