Bränneoffer

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

Med blodröd tunga spiselflamman hväser
     Och äskar näring, lik en hungrig gam.
     Jag offrar buntar af mitt skrifna kram:
     Hvart blad på härden kröker sig och fräser.

På svartnad botten jag i eldskrift läser
     Fragmenter af min unga lefnads dram;
     Vid Hekate, den biten var ej tam! --
     Jo, jo, det händer, ungdomsblodet jäser.

Farväl, farväl, I delar af mig själf,
     Jag har förskonat er från tryckarsvärta,
     Från långsam död i smutsgul Lethes älf!

I voren barn af våren och mitt hjärta!
     Att lefva varm och falla ned i glöd,
     Det är en renlig och en vacker död.'Samlade dikter af Carl Snoilsky - Första bandet'

Ungdomsdikter 1861-64.


Italienska bilder 1864-65.


España. En Sonett-cykel. 1865-66.

Intermezzo. Dikter 1864-78.


Sonetter. Dikter 1863-73.

    Jedes Blatt sei Dir das ganze --
    -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Nur ein Hauch sei dein Gedicht.

    GOETHE.


Första bandet | Andra bandet | Tredje bandet | Fjärde bandet | Femte bandet

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter