Den hyggliga karlen eller världens dom.

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

   Herr Näpenstjert har vackert hår
Och ett för smånätt löje.
Han dansar väl, han sång förstår
Till sitt och andras nöje.
Och världens dom förblir orygglig:
Ack, hvad den Näpenstjert är hygglig!

   Väl är det sant, att karaktär
Han ej i hjärtat gömmer,
Men för hans skick, hans fina »air»
Man denna småsak glömmer.
Ja, världens dom förblir orygglig:
Ack, hvad den Näpenstjert är hygglig!

   Väl är det sant, att Näpenstjert
Hvar mänska hörs förtala,
Att han sig väl att 'låna lärt,
Men icke att betala.
Dock världens dom förblir orygglig:
Ack, hvad den Näpenstjert är hygglig!

   Väl är det sant, att evig tro
Han mången flicka svurit,
Men lämnat henne snart, jo, jo,
Och nya lagrar skurit.
Dock världens dom förblir orygglig:
Ack, hvad den Näpenstjert är hygglig!

   Väl är det sant, att uti spel
Sin gås han kännbart plockar,
Men lätt förlätes detta fel
För spelarns vackra lockar;
Ty världens dom förblir orygglig:
Ack, hvad den Näpenstjert är hygglig!

   Ja, Näpenstjert sin lycka gjort
Och skall än mer den göra,
Och hans beröm här i vår ort
Man jämt och samt får höra;
Ty världens dom förblir orygglig:
Ack, hvad den Näpenstjert är hygglig!Dikter af skämtsamt slag

I. LYRISKA AF BLANDADE ARTER.


Samlade arbeten af Wilhelm v. Braun (1902)

  • Fjärde delen
    • Dikter af allvarsamt slag, I. Lyriska af blandade arter.
    • Dikter af allvarsamt slag, II. Förtäljande.
    • Dikter af allvarsamt slag, III. Dramatiserande
Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter