Den spanska oljan

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

»O, sköna Spanien! Hungrad halft ihjäl
     Vid dina magra mål, som olja osa,
     Jag längtar hem till kärnfärskt smör och prosa»,
     Så klagar i Alhambra nyttans träl.

Men spörj vår Don, som mantelhöljd sig stjäl
     Längs med arkaderna på nattlig kosa!
     Tro mig, han skall den spanska oljan rosa,
     Som smakar härsket, men som lyser väl.

Ser du den återglans, som dröjer egen
     På fönsternischens helgonbild i sten,
     Se’n gammalt van att bära silkesstegen?

Brinn, hulda lampa, brinn med dämpadt sken,
     Förtrogna vän, hvars form blef lyckligt funnen;
     En amorin med fingret lagdt på munnen!



'Samlade dikter af Carl Snoilsky - Första bandet'

Ungdomsdikter 1861-64.


Italienska bilder 1864-65.


España. En Sonett-cykel. 1865-66.

Intermezzo. Dikter 1864-78.


Sonetter. Dikter 1863-73.

    Jedes Blatt sei Dir das ganze --
    -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Nur ein Hauch sei dein Gedicht.

    GOETHE.


Första bandet | Andra bandet | Tredje bandet | Fjärde bandet | Femte bandet

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåve



IPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter