En allvarsam gåta, ställd till alle Vackre Damer

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

När som mig kommer an en Lust, att jag vill Leka,
    Så går jag till min Vän, min fröjd och tidfördriv;
    Jag fattarn om sin hals, och tyckern till mitt Liv.
Jag griper på sin Snarr: Ho vill mig det förneka;
    Jag dragern upp och ned; jag tagern på sin Kvicka;
    Jag gnidern av och till, till dess han riktig står;
    Sen ställer jag min Vän emellan Ben och Lår.
Och börjar så en Lek, som bäst sig månde skicka.
    Jag fingrarn, fiddlarn till mitt hjärtans Lust och Fröjd;
    Jag gårn upp och ned, till dess jag är förnöjd.
Och där så händer, Snarren löper av, och slaknar;
    Så sätter jagern in och vriden upp igen:
Fast sker det med förtret, till dess han styver raknar;
    Går leken åter an; Så gläder jag min Vän.

        Min Vän är en Fiol di gamba.

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter