En bal i Palazzo Reale

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

[redigera] 1.

Man spelar upp »Den Stumma» af Auber
     Och unga, sköna anleten bli ljusa;
     Galoppens hvirflar genom salen brusa,
     Som italienska trikoloren klä’r.

Det är prins Humbert, som befaller här:
     I alla smårum nektarbrunnar frusa,
     Och fina löjen rosenmunnar krusa,
     Och etiketten -- blundar snällt, mon cher!

Man skingrar sig i svala gallerier,
     Lyss på musikens fulla harmonier
     Och stirrar ut i natten stjärneklar.

Ett mörkrödt skimmer färgar golfens vågor:
     Det är Vesuv, som kastar glädjelågor,
     Väckt af en ton från Masaniellos dar.


[redigera] 2.

Gå sakta -- stör ej dessa sälla två!
     En ung husar, som vunnit epåletter
     För sabelhugg på Solferinos slätter,
     Är nu i värsta eld, han pröfvat på.

Ett svar han vill af ett par ögon få,
     Så mörka, varma som Neapels nätter.
     En röfvad ros han i sitt knapphål sätter:
     På tärnans kind en ny ros födes då.

Som återskänk han skall från ärans bana
     Snart hämta åt sin brud Venetiens fana,
     Som själf han vridit ur fientlig hand.

Hvad deras fäder trängtade att skåda,
     Det äga de, de unga sälla båda:
     Ett fritt, ett starkt, ett modigt fosterland!

Napoli, Febr. 1865.


'Samlade dikter af Carl Snoilsky - Första bandet'

Ungdomsdikter 1861-64.


Italienska bilder 1864-65.


España. En Sonett-cykel. 1865-66.

Intermezzo. Dikter 1864-78.


Sonetter. Dikter 1863-73.

    Jedes Blatt sei Dir das ganze --
    -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Nur ein Hauch sei dein Gedicht.

    GOETHE.


Första bandet | Andra bandet | Tredje bandet | Fjärde bandet | Femte bandet

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter