För första gången

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

Vid fyllda sexton, yr och nätt och smal,
Jag med min mor i Trosa var på bal
        För första gången.

Strax omgafs jag af herrar, visst ett tjog.
Hvad jag var säll, som mig beundrad såg
        För första gången.

En liten löjtnant, så gudomligt söt,
Mig lärde inse, hvad mitt hjärta tröt.
        För första gången.

Förd af hans arm i valsens yra ring,
Jag drömde vaken underliga ting,
        För första gången.

Och när till mig han hviskade, så varm,
Oroligt höjde sig min hvita barm,
        För första gången.

Vid balens slut jag kände mig så matt,
Så sorgsen, och jag fick en sömnlös natt
        För första gången.

   Min löjtnant kom dock snart uppå visit,
Och jag af glädje blef båd’ röd och hvit,
        För första gången.

Min söta mamma uti köket var,
Och jag satt ensam med en vacker karl,
        För första gången.

Han var för söt! Mitt hjärta stod i brand
Och jag lät honom trycka få min hand,
        För första gången.

Se’n bad han om en kyss. Att neka var
Mig rent omöjligt – och han fick ett par,
        För första gången.

Gud vet, hvad han ej fått, ty jag var rörd!
Men nu kom mamma in och jag blef störd
        För första gången.

Och ofta, allt för ofta, kom han nu ...
Sist bad han om och fick – ett rendez-vous
        För första gången.

Väl stridde jag, som plikten föreskref,
Men fåfängt, snart jag öfvervunnen blef,
        för första gången.

Jag svor en ed att dit ej mera gå,
Men bröt den genast, dagen däruppå,
        För första gången.

Snart for min löjtnant, lika falsk som söt,
Och jag, förtviflad, dränka mig beslöt
        För första gången.

Det blef ej af, ty sjölös är vår ort,
Men mamma sade; »Barn, hvad har du gjort
        För första gången.»

Af sorg förbleknade min fagra kind
Och jag till julklapp fick – ett litet »Kind»,
        För första gången.

Med falskhet alla männer umgås blott
Och fordra mer, så snart de något fått
        För första gången.

Ta’n varning utaf mig, I systrar små,
Och låt dem ej det allra minsta få
        För första gången!Dikter af skämtsamt slag

I. LYRISKA AF BLANDADE ARTER.


Samlade arbeten af Wilhelm v. Braun (1902)

  • Fjärde delen
    • Dikter af allvarsamt slag, I. Lyriska af blandade arter.
    • Dikter af allvarsamt slag, II. Förtäljande.
    • Dikter af allvarsamt slag, III. Dramatiserande
Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter