Gamla och nya Spanien

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

Snart är ej Spanien romantikens värn:
     Olla podrida vill ej mera smaka,
     Man orkar ej i mulans sadel skaka,
     Men rutschar kring på skenor utaf järn.

En mohrisk borg reds in till en kasern,
     Mantillan flyr och vänder ej tillbaka.
     Den Figaro, som tvålar in min haka,
     Är svartklädd, moltyst och fördömdt modern.

Snart skall kanske den sista tjuren springa
     Med sänkta horn mot matadorens klinga;
     Det stoltaste af nöjen är förbi!

Då läggs det gamla Spanien på båren:
     Det gått att söka upp Campeadoren --
     Farväl med riddardåd och poesi!'Samlade dikter af Carl Snoilsky - Första bandet'

Ungdomsdikter 1861-64.


Italienska bilder 1864-65.


España. En Sonett-cykel. 1865-66.

Intermezzo. Dikter 1864-78.


Sonetter. Dikter 1863-73.

    Jedes Blatt sei Dir das ganze --
    -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Nur ein Hauch sei dein Gedicht.

    GOETHE.


Första bandet | Andra bandet | Tredje bandet | Fjärde bandet | Femte bandet

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter