Grafven utan namn

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök
J-- -- -- His name was writ in the water.
ohn Keats.

I skuggig frid, i dödens tjäll
Det står en enkel namnlös häll --
Bland kronors sus, i skuggig frid,
Tre steg från Cestii pyramid.

Ej namn och årtal stenen fått;
Där syns en krossad lyra blott.
En daggstänkt ros, men intet namn
Betecknar skaldens sista hamn.

Om skaldens graf ej minnet vet,
Ett fagert öga där ej gret,
Men stjärnan göt på skaldens graf
En tår och visste ej däraf.

Sof godt vid Cestii pyramid,
Du brustna hjärta, sof i frid!
Vid mörka kronors sus sof godt
Med rosor kring ditt örongott!

Så fort blir intet glömskans del
Som ett förstummadt strängaspel;
Ej daggen torkar upp så fort
Som ögons gråt på grafvens ort.

Än se’n då, om ock ärans sken
Ej flyktigt dröjde på din sten?
Där grät ej någon mö. Än se’n?
Hon hade smålett snart igen.'Samlade dikter af Carl Snoilsky - Första bandet'

Ungdomsdikter 1861-64.


Italienska bilder 1864-65.


España. En Sonett-cykel. 1865-66.

Intermezzo. Dikter 1864-78.


Sonetter. Dikter 1863-73.

    Jedes Blatt sei Dir das ganze --
    -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Nur ein Hauch sei dein Gedicht.

    GOETHE.


Första bandet | Andra bandet | Tredje bandet | Fjärde bandet | Femte bandet

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter