Hvad befalls?

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

   B'rinnande för flickans fot jag föll.
Hennes runda arm mig uppehöll,
Och förskräckt hon ropte: »Hvad befalls?»
Stammande jag sade: »Intet alls!»

   »O, stig upp, för himmelns skull!» – hon bad –
»Tänk om mamma» .... Jag mig reste glad
Och jag slog min arm om hennes hals.
Åter ropte flickan: »Hvad befalls?»

   »Intet alls!» – jag svarte, liksom nyss,
Röfvande därunder kyss på kyss, –
Och när så jag låg vid flickans hals,
Hörde jag ej mera: »Hvad befalls?»
Dikter af skämtsamt slag

I. LYRISKA AF BLANDADE ARTER.


Samlade arbeten af Wilhelm v. Braun (1902)

  • Fjärde delen
    • Dikter af allvarsamt slag, I. Lyriska af blandade arter.
    • Dikter af allvarsamt slag, II. Förtäljande.
    • Dikter af allvarsamt slag, III. Dramatiserande
Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter