Hvem köper kärleksgudar?

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

Af alla vackra varor,
Till fals för marknadsskaror,
Är väl den allra bästa,
Hvarmed vi här er fresta,
Från fjärran land er bringa.
Hör tonerna, som klinga:
Se hvilka vackra fåglar!
De fås till salu här.

Se först den stora kaxen,
Så lustig och tilltagsen!
Hur muntert ner han hoppar
Från buskar och från toppar!
Nu flög han upp -- se bara!
På mer beröm vi spara.
Se blott den muntra fågeln!
Han finns till salu här.

Den mindre är ej illa:
Han tycks så tam och stilla,
Liksom han icke vore
Inmarig som den store.

Där ni det minst kan ana,
Är skälmeri hans vana.
Den skälmska lilla fågeln
Han finns till salu här.

Så ha vi denna ljufva
Och söta turturdufva!
Hos flickor, fina, nätta
Vill turturn helst sig sätta.
Dit känner den sig dragen
Att kuttra hela dagen.
Den kära lilla fågeln
Han finns till salu här.

Vi säga icke mera,
Men be er blott probera!
Allt nytt är dem i smaken;
Fast trohet -- på den saken
Man sig ej bref betingar.
De hafva alla vingar --
Men hvilka rara fåglar
Och hvilken god affär!'Samlade dikter af Carl Snoilsky - Femte bandet'

Goethe, Visor och Dikter


Goethe, Ballader

Sju engelska dikter


Béranger, Tio sånger


Sully Prudhomme, Fyra dikter


François Coppée, För kronan, skådespel på vers i fem akter


Första bandet | Andra bandet | Tredje bandet | Fjärde bandet | Femte bandet

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter