Infall

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

1.

En tjuf nog oförsigtig var
Att genom näsvist tal och svar
Fångvaktarn så förargad göra,
Att denne honom slog vid öra
Och sade: »Slyngel, vet och lär,
Det tåls ej ovett här på orten!»
»Nå», inföll tjufven, »om så är
Att ni mig finner till besvär,
Så kan ni köra mig på porten.»

2.

»Så högst olycklig är min lott»,
Skrek en, som all sin tid för motgångs-böljan drifvit,
»Att, om hattmakare jag blifvit,
Ej menniskorna hufvu'n fått!»

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter