Inskrift på Oskars-klockan

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

[redigera] Inskrift på Oskars-klockan[1]

[redigera] i Hellestadstapeln på Skansen.

Det gryende seklets begynnelseljud,
Min nyfödda klang Dig bekänner, o Gud!
Den går öfver djupen, en dallrande tolk,
Mot höjden att bedja för konung och folk.
Välsigna det land, som de svenske bebo
Med glädje och gröda, med kärlek och tro!
Beskydda, o Herre, allt lefvande lif,
Hvart hjärta, som ängslas, hugsvalelse gif!
Dig söker i rymden min bäfvande ton
Att smälta i bön kring Din evighets tron.


  1. Invigd nyårsnatten 1900.
'Samlade dikter af Carl Snoilsky - Fjärde bandet'

Berättelser och Sägner


Hemlandstoner

Minnessånger och Tillfällighetsdikter


Första bandet | Andra bandet | Tredje bandet | Fjärde bandet | Femte bandet

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter