Jägargossen

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

På marken vistas fogeln blott,
Och löfven skymma än;
Jag har ej gjort ett enda skott,
Och det blir qväll igen.

Om vintern komme hit en gång,
Med drifvor i sitt fjät,
Jag såge bättre ripans gång,
Och orren hölle trä’t.

Om luften ville blifva sval,
Och löfven falla se’n,
Jag såg kanske i nästa dal
En flock af hjerpar re’n.

Dock snart skall ripans spår sig te,
Och hjerpens skygd förgå;
Men den, som helst jag ville se,
Skall jag ej se ändå.

Jag blickar här, -- hon blickar der,
Men ack, vi mötas ej!
Jag kunde stå, der blicken är,
Och såge henne ej.

Emellan oss är sjö, är fjäll,
Är mo med furu på,
Emellan oss är dag och qväll
Och kanske natt också.Lyriska dikter I. (Johan Ludvig Runeberg)

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter