Klingar väl vid Flöjtraver

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

 Systrar hören min musik
 Utaf Flöjtraverer. - - - [Flauto.]
 Ljuder örat skärer. - - - [Flauto.]
 Under löje, stoj och skrik
 Verldsbekymret vik.
 Kära Systrar låt oss alla glada blifva;
 Låt oss våra lustar fria tyglar gifva;
 Hvar en följe sitt begär;
 Glöm alt lifs besvär.
  
 * * *
  
 Ge nu Flöjterna en ton,
 Blås för hela laget. - - - [Flauto.]
 Nymphen är i taget, - - - [Flauto.]
 Och vid Kärleks Gudens Tron
 Dansar jag och Hon.
 Skjöna ögon hvälfva kring och kasta strålar;
 Nymphen ger sin hvita hand, kors hur hon prålar!
 Hur hon sjunger, Ma Bergere!
 Glöm alt lifs besvär.
  
 * * *
  
 Kors hvad pragt i Fröjas tjäll!
 Flöjtraverer klinga - - - [Flauto.]
 Och de skjöna springa. - - - [Flauto.]
 Flöjten ännu högre ställ;
 Blåsen bra i qväll.
 Si Cupido med sin fackla hur han ljungar;
 Fötterna i språng, och hela golfvet gungar.
 Bara vällust finnes här;
 Glöm alt lifs besvär.
  
 * * *
  
 Mina Bröder, lif och mod!
 Dansa hör de spela. - - - [Flauto.]
 Kom och hjertan dela. - - - [Flauto.]
 Ingen svart och ängslig blod;
 Flaskan vår klenod.
 Mina Barn förr'n skönhet skall Ert hjerta fåra,
 Låten Bacchus häldre få Er hjerna dåra;
 Och i Vinet glad och kär
 Glöm alt lifs besvär.

Fredmans epistlar (Carl Michael Bellman, 1790)


Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter