Kyssen (Snoilsky)

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

En växelsång, efter Herrick (d. 1674).

     Hvad är en kyss? Dig spörja vi,
     Du tolk för yster fantasi!
     -- Då skall jag icke svarslös bli:


     Ett väsen, hvilket fostradt är
     Bland unga läppars purpurbär,
     Han närer sig af varmt begär --
Kör: Och gör en brudsäng mera kär!

     En rörlig flamma, bär han bud
     Till ögon små i fuktig skrud
     Och vyssar dem med vaggvisljud --
Kör: Och tystar liten ängslig brud!

Så flyger han med kärt besvär
Till hakan rund, till kinden skär,
Nyss var han här, nu är han där --
Kör: Och öfverallt och när och fjär!

     -- Kan kyssen tala?
                    -- Jo, minsann!
     När läppar hvila mot hvarann,
     Så skilj dem åt -- då talar han.
Kör: Och bättre språk ej kärlek kan!

     -- Har han en kropp?
                    -- Ja, som ett bi!
     Hans vingar färger skimra i.
     Han flyr, men som en melodi.
Kör: Med honung blott, ett gaddlöst bi!'Samlade dikter af Carl Snoilsky - Femte bandet'

Goethe, Visor och Dikter


Goethe, Ballader

Sju engelska dikter


Béranger, Tio sånger


Sully Prudhomme, Fyra dikter


François Coppée, För kronan, skådespel på vers i fem akter


Första bandet | Andra bandet | Tredje bandet | Fjärde bandet | Femte bandet

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter