Lars i Kuja

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

 Vid Bymon på vägen till Byn,
 där bor Lars i Kuja i skogens bryn.
 I hemmanet Byn, om jag ej tar fel,
 de äga, han och hans käring,
 en hundratrettiotredjedel
 med äng och med åker och äring.
 
 Men ängen är skäligen klen
 och åkern mager och äringen sen,
 ty allt som växer åt Lars är sten,
 och sten är dålig förtäring.
 Men Lars har armar och Lars har ben,
 och gnidig och seg är hans käring.
 
 Han plockar och gräver och sliter och drar,
 och käringen spar,
 den som spar han har,
 av nävgröt ha de sin näring.
 Och länsman kommer och länsman tar,
 och Lars han sliter och Stina spar,
 och fast han knappt äger skjortan kvar,
 så tror Lars i Kuja på bättre dar,
 så ock Lars i Kujas käring.

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter