Liknelser

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

Efter Swinburne.

Om du vore rosenblomma
     Och gröna bladet jag,
Vi delade lika öden
I kylan och i glöden,
I hösten, den grå och tomma,
     I glädjens sommardag;
Om du vore rosenblomma
     Och gröna bladet jag.

Om jag vore ord att sjunga
     Och du deras melodi,
Vi skulle i samma anda
Förtjusning och välljud blanda,
Som lärkors jubeltunga,
     Se’n skuren gått förbi;
Om jag vore ord att sjunga
     Och du deras melodi.

Om du vore Lif, du kära,
     Och jag bure Dödens namn,
Vi läte ömsom frysa,
Och ömsom solblick lysa,

Tills våren komme nära
     Att värma jordens famn;
Om du vore Lif, du kära,
     Och jag bure Dödens namn.

Om du vore mö hos Sorgen
     Och jag hos Glädjen sven,
Vi skulle löften byta
Och lika lätt dem bryta
Och gnabbas och ge korgen
     Och samsas strax igen;
Om du vore mö hos Sorgen
Och jag hos Glädjen sven.

Om Maj jag finge vara
     Och fru April vore du,
Vi skulle med grönska hägna,
Med blomstersnö blott regna,
Så dag vardt skugga bara
     Och natt ljus dag ännu;
Om Maj jag finge vara
     Och fru April vore du.

Om du vore drottning Lycka
     Och jag vore Smärtans drott,
Vi gjorde jakt tillsamman
På kärleken, att med gamman
Ur vingen fjädrar rycka,
     Tills flyktingen spak vi fått;
Om du vore drottning Lycka
     Och jag vore Smärtans drott.'Samlade dikter af Carl Snoilsky - Femte bandet'

Goethe, Visor och Dikter


Goethe, Ballader

Sju engelska dikter


Béranger, Tio sånger


Sully Prudhomme, Fyra dikter


François Coppée, För kronan, skådespel på vers i fem akter


Första bandet | Andra bandet | Tredje bandet | Fjärde bandet | Femte bandet

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter