Min barndomstid! jag ännu mins dig väl

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

<< När jag tröttad af den anblick

Min barndomstid! jag ännu mins dig väl
av Christina Charlotta Lindholm

Se kring dig i Guds sköna verld >>

Ur Sånger af Nanny, tryckt i Göteborg 1872

Åldrande
Min barndomstid! jag ännu mins dig väl
Med dina längesedan flydda vårar,
Ur blicken log min glada barnasjäl,
Blott sällan ögat skymdes utaf tårar.

Min ungdomstid! hur gladt emot mig log
Den långa, sommarljusa lefnadsfärden,
Hur varmt det unga, rika hjertat slog
För allt det sköna, härliga i verlden.

Min mogna ålders dag! jag älskar dig
Med dina möder och bekymmer alla,
Du mången blomma strör uppå min stig,
Hvars blad så fort ej vissna eller falla.

Min ålders qväll, välkommen med din frid!
om ro och hvila efter mödan hviska!
En morgon bådar du så ljus och blid
Med evig vår och rosor evigt friska.Sånger af Nanny

Till mina lärjungar

I. Natursånger.

II. Fosterländska sånger.

III. Sånger af blandadt innehåll.

IV. Andeliga Skolsånger.

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter