Til Bröderne och Systrarna på Lokatten

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

Klingar väl vid Valdthorn

 Hej! sade Fredman hvar gång han hörde Valdthorn börja skråla,
                         Och spelmän såg: — — — [Corno.]
 Verlden är ej så ful, som vi hänne ängslig afmåla
                         Med storm och våg; — — — [Corno.]
      Alt leker för vår håg,
      Skönhet i hvar ögna stråla,
      Bränvin och dubbelt Öl ha vi nog,
           Fioler på hvar krog.
  
 * * *
  
 Käraste Systrar uppå Lokatten, heder, tack och ära!
                         Och full Musik; — — — [Corno.]
 Holländska pipor, Regarns-peruker, Ryssar som svära,
                         Och Jungfru-skrik. — — — [Corno.]
      Den Båtsman han är rik,
      Til Dublin ska han med Tjära;
      Han där med långa böxorna står,
           Han fick bra stryk i går.
  
 * * *
  
 Edra Markattor stå intet där i fenstret, Hut! och kika,
                         Bjud opp och nig. — — — [Corno.]
 Blås Edra Satar, nu blåser en, blås alla tillika,
                         Blås som i krig. — — — [Corno.]
      Hej lustigt! svinga dig
      Anna Stina och Fredrica.
      Kjolarna upp, Solfjädren i hand
           Gutår, en Sup ibland.
  
 * * *
  
 Ge Fader Berg nu bränvin, han korsgeväret står och stöter.
                         Du raska dräng! — — — [Corno.]
 Gräsgröna Böxor, blå Råck, grå Väst, kors hvad du är söter!
                         Med gult gehäng. — — — [Corno.]
      En Hyrvagn, vänster sväng!
      Ser du inte kusken höter?
      Glasögona på Näsan; Gevär!
           Nu balen öpnad är.
  
 * * *
  
 Bröder och Systrar klappa med händren, Valdthornen de träta.
                         Se Mamsell Spaas. — — — [Corno.]
 Rosende röda kjortlar, och blåa strumpor, och släta,
                         Och gul Carcas. — — — [Corno.]
      Rödt Vin i gröna glas!
      Bröder lät oss alt förgäta;
      Sjungom om kärlek, ropa på vin.
           Välkommen min Cousine!
  
 * * *
  
 Där kommer Ulla Winblad; ge rum, och korsgeväret unnan!
                         Blås nu med force. — — — [Corno.]
 Ser du Cupidos Altar, släpp in den dägliga Nunnan,
                         Stick om ni törs. — — — [Corno.]
      Korsgevären nu i kors;
      Slå til porten, öpna tunnan.
      Käraste Bröder, Amen, gutår.
           Det bästa återstår!

Fredmans epistlar (Carl Michael Bellman, 1790)


Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter