Vackra sky

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

Vackra sky, som tågar
I det vida blå,
Hvar skall du, jag frågar,
Ro och hvila få?

Hvart dig vinden viftar
Hän på himlens slätt,
Sväfvar du och skiftar
Guldröd, violett.

Kanske skall du smälta
Ner i fjärran haf,
I dess bittra sälta
Få en okänd graf,

Eller högst på bergen
Stympas bit för bit,
Dö och mista färgen
På en drifva hvit.

Luftens sköna hägring,
Skall du helt förgå,
Af din regnbågs-fägring
Intet återstå?

Ack, om själf du finge
Reda dig din säng,
Nog i regn du ginge
Ner på majgrön äng,

Att en blomsterskara,
Stänkt med dagg-juvel,
Måtte se’n bevara
Dina färgers spel,

Och den prakt, din slöja
Lånt af himlens ljus,
Så i blommor dröja
Kvar bland jordens grus.'Samlade dikter af Carl Snoilsky - Andra bandet'

Tankar och Toner


I Afrika. 1880

Firenze och Sorrento. 1880-1882


Fantasier och Verkligheter


Första bandet | Andra bandet | Tredje bandet | Fjärde bandet | Femte bandet

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter