Velasquez

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

Om skönt i konst ej annat är än sant,
     Står väl Velasquez ensam med sin lager:
     Det lefver, rörs, hvart penselstreck han drager,
     Gör han en trashank eller en infant.

Hur blickar ej svartmuskigt välbekant
     Hvar lansknekt fram ur Brabants bleka dager,
     Då Spinola af Bredas höfding tager
     Stadsnycklarne som segerns underpant!

Se Drinkarne! Hur saligt rosenröda
     De glömma skjortlöshet och vedermöda!
     På näsan glider murgrönskransen ner.

Så målar blott Velasquez och en annan:
     Min skald med »vemodsdraget öfver pannan» --
     Kom nu ej strax med Raphaël, jag ber!'Samlade dikter af Carl Snoilsky - Första bandet'

Ungdomsdikter 1861-64.


Italienska bilder 1864-65.


España. En Sonett-cykel. 1865-66.

Intermezzo. Dikter 1864-78.


Sonetter. Dikter 1863-73.

    Jedes Blatt sei Dir das ganze --
    -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Nur ein Hauch sei dein Gedicht.

    GOETHE.


Första bandet | Andra bandet | Tredje bandet | Fjärde bandet | Femte bandet

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter