Hör oss, Svea!

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Hör oss Svea, moder för oss alla! Hör oss! Hör oss!
Bjud oss kämpa för ditt väl och falla! Bjud oss! Bjud oss!
Aldrig, aldrig skola vi dig svika! Aldrig! Aldrig!
Tag vår ed, a alla skiften lika! Tag den! Tag den!
Med liv och blod försvara skall
Den fria jord, som än är vår,
Vartenda grand utav det arv
Du gav i saga och i sång.
Och om av svek, förräderi
Och split och våld du hotad står,
Så tro ock vi i Herrans namn
Som våra fäder trott en gång.
Vår Gud är oss en väldig borg, Han är vårt vapen trygga.
På honom i all nöd och sorg, Vårt hopp vi vilja bygga.
Härligt, härligt blir det då, segrande i striden stå
Härligare dock att få, för dig, o moder, falla.

Text och musik av Gunnar Wennerberg