Jag vill 2

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök


JAG VILL
jag vill viska för dig tills du känner dig
skitig som en soppåse
jag vill slicka dig tills du känner dig
ren som en lotus
jag vill kyssa dig tills alla din
personligheter blir mer än nöjda
jag vill omfamna dig
tills alla dina inre demoner
åker på thaisemester
jag vill älska med dig tills
alla dina trauman sinar
jag vill tunga dig i näsan
tills du får svininfluensan
jag vill vaxa dig tills du
blir slät som en klitta
jag vill olja in dig tills du är
våtare än ett fat petroleum
jag vill knulla dig
i 2 ingångsportar
som en porrstjärna
jag vill ligga med dig
i antigravitation
jag vill förstå nån dag vad
som gör dig lycklig på djupet
jag vill aldrig sluta få
fjärilar i magen av dig
jag vill aldrig sluta
skriva dikter om dig
jag vill aldrig sluta
göra dig stolt
jag vill aldrig
sluta älska dig
jag vill aldrig ångra något med dig
men att trycka på delete
är så ångestdämpande
& ctrl alt del är världens bästa låt
jag vill få dig att sluta blöda
men månens gudinna hecate gör dig
ju starkare för varje förlorat ägg
jag vill göra allt jag sårat dig
med rätt för min egen skull
jag vill införliva alla mina
halvtomhalvt löften
jag vill förstå vad som
gör dig glad och ledsen
jag vill inte manipulera dig till
min bittra fördel när
jag väl älskat dig i decennier
jag vill att vi ska ha
ett privat telekinesiskt partaj
som om det var 2099
jag vill bara sända dig så mycket kärlek
och göra så att du bränner en pizza
i ugnen tills det bara är sot kvar
jag vill globetrotta med dig
över hela jordklotet även om det
bara är en otydlig dröm
som är svår att förverkliga
jag vill astral projicera med dig
så att vi blir höga naturligt
på ett bättre sätt än lsd spice & dmt
jag vill hitta en hemlig kallkälla
med dig och att du gör den också
till ungdomens källa upphöjt i tre
jag vill göra slut med dig
för 50-11 gången därför att varje
gång blir vår kärlek starkare
jag vill ha fler
bevis på kärlek
på ett annat sätt
än jag ger dig
jag vill skriva för att jag älskar dig
och inget annat och inga andra
jag vill inte dö innan dig
men om jag gör det hoppas jag
att jag blir din eviga
skyddsängelguide i
sanndrömmarnas värld
jag vill vara din clown
men ändå bli vuxen nån gång
och det är den ända anledningen
till att jag missbrukar
jag vill minnas din glädje nån dag
jag vill att du förstår min blues nån dag
jag vill att vi träffas i verkligheten igen nån dag
jag vill bli förälder med dig
nån dag oavsett hur omöjligt
det är att må bra i 9 månader
eller 9 år eller 9 millenias delar
av barnbarnsbarnsbarns
barnsbarnsbarnsbarns
barnsbarn ärvda karma
jag vill tro på dig
och ingen annan när skvallret
regnar tungt och alla tillber lögnarna
jag vill lyssna på 888 hz i 8 timmar
jag vill bli healad på djupet
utan att mina demoner
vänder uppochner på allt det bra
jag vill göra solhälsningen
som experter gör tillsammans
med dig för jag dyrkar visdomens ljus
bortom allt annat och bella
är den starkaste stjärnan som jag
inte kan svarthåla bort
på en sekund som resten
jag vill ha läkarintyg att visa upp
varje gång jag vill sitta på en skön stol
för min trippelbrutna rygg
som jag inte har ont i
och att du sitter i mitt knä då
som en purrande kattvarelse
jag vill att du förstår
hur mycket du betyder för mig
även fast mitt hjärta är av stål
och aldrig ger något utslag
oavsett hur illa jag beter mig
jag vill känna hela
spektrumets
känslor med dig
jag vill massera dina tassar
tills du inte behöver springa
ifrån dina demoner utan dom
ger upp sin passiva agressiva
kärlek för dig
jag vill älska som älskare gör
jag vill vara pappa som pappor är
jag vill var bror som bröder är
jag vill vara syster som systrar är
jag vill vara mamma som mammor är
jag vill vara din som bara jag är
jag vill laga trerätters middag
varje dag som förr i tiden
och att du inte låtsas
att du tycker om det
jag vill vara allt för dig
men jag är mest ingenting
och det ska jag lära mig
någon dag på något sätt överhuvudtaget
jag vill improvisera varje maträtt utifrån
hur du känner dig för stunden
och att det smakar bortom den
patetiska benämningen restaurangkvalité
som jag inte hade en aning
att det också betydde någon annat
för bella kan all världens språk men skryter inte
jag vill att båda våra familjer
och hela fountain house
och alla våra vänner blir sams
och att vi har en diamantkant som bonobos
jag vill jag
vill jag vill jag
vill jag vill jag vill jag
vill så mycket
men giftermål sätter gränser för sånt
och jag vet att vi lever i totalt motsatta världar
men nånstans på vägen möttes vi
och hoppas att det håller
i flera evigheters evigheter till
för vi blir några andra till slut
och är vi då samma personer?
men vi är samma oss
fast starkare
förstås
jag älskar oss
hoppas vi och dig
tycker om mig och
dig och oss lika mycket
från denna krambara
michelingubbe koloss
Tomas J
aka Toss

I WANT
i want to whisper to you
until you feel as dirty
as a garbage bag
i want to lick you
until you're clean
as a lotus
i want to kiss you
until all your personalities
are more than content
i want to hug you
until all your inner demons
go on a thai vacation
i want to make love to you
until all your traumas dissipate
i want to lick your noze
until you get the swine flue
i want to wax you
until you're as
smooth as a clit
i want to smear you with oil
until you're wetter than
a barrel of petroleum
i want to fuck you in 2
entries like a pornstar
i want to sleep with
you in antigravity
i want to understand some day
what makes you truly happy
i never want to stop
getting tingly butterfly
feelings from you
i never want to stop
writing poems about you
i never want to stop from
feeling proud of me
i never want to
stop loving you
i never want to regret anything with you
but to press delete is so anxiety relieving
and ctrl alt del is the world's greatest song
i want you to stop bleeding
but the moon goddess hecate
makes you stronger for each lost egg
i want to make everything
i've done wrong to you
right for my own sake
i want to fulfill all my
broken promises to you
i want to understand what
makes you happy and sad
i don't want to manipulate you
to my bitter advantage
when i've loved you for decades
i want us to have a
private telekinesis party
as if it was 2099
i want to send you so much love
that you burn a pizza in the
oven so only soot remains
i want to globetrott with you
even if it's a hazy dream
that's hard to fulfill
i want to astral project with you
so we get high naturally in a
better way than lsd, spice and dmt
i want to find a secret cold water stream
with you and you'll turn it into the
fountain of youth squared
i want to break up with you
for the umpeenth time because
each time our love grows stronger
i want more proof of
love in other ways
than what i give you
i want to write because i love you
and no-one and nothing else
i don't want to die before you
but if i do i hope i'll turn into
your protective angel guiding
in the world of daydreams
i want to be your clown
but still grown up and
that's the only reason
i use substances like i do
i want to remember
your joy some day
i want to understand
my blues some day
i want us to meet
in real life again
i want to become a parent with you some
day no matter how impossible it is it is to
be happy for 9 months or 9 years or 9
millenia's part of grandgrandgrandgranddad's grandgrandgrandgrandmom's inherited karma
i want to believe you
when the gossip is heavy
and everyone prays to the liars
i want to listen to
888hz for 8 hours
i want to healed indepth
without my demons
turning everything
upside down
i want us to do
the sun salutation
like experts to
because i worship
the light of wisdom
beyond everything
and bella is the brightest star
which i can't
blackhole away
in a second
i want a medical certificate
each time i want to sit
in a comfy chair in public
with my thrice surgeon'd back
which doesn't hurt
and that you sit in my lap then
like a purring catbeing
i want you to understand
how much you mean to me
eventhough my heart is made of steel
and never gives any report back
no matter how bad
i behave to your soul
i want to
feel the whole
emotional
spectrum
with you
i want to stroke your paws
until you don't have to run
away from your
inner demons anymore
but that they instead give
up their passive
aggressive
love for you
i want to love like lovers do
i want to be a father like fathers are
i want to be a brother like brothers are
i want to be a sister like sisters are
i want to be a mother like mothers are
i want to yours like only i am
i want to make 3 piece dishes to you
every day like them old days
and that you don't pretend
that you enjoyed it
i want to be everything for you
but i'm mostly nothing
and that's something
i have to learn someday
somehow somewhere
i want to improvise each dish
from how it feels right here
right now and it tastes beyond
the pathetic denomination of
restaurant quality which i had
no idea meant that because bella
knows all the world's languages
but doesn't brag
i want both of our families
and whole of fountain house
and all our friends to come together
and have diamondsome like bonobos
i wa
nt i wa
nt i want
i want i want
so much
but marriage puts
boundaries on that
and i know that we live
in polar opposite worlds
but somewhere along
the way we met
and i hope it
lasts in eternities
beyond eternities
because then we turn into someone else
and are we then the same peopel?
but are the same us
but stronger
of course
i love us
and i hope we and you
likes me and thee and us
just as much
as this slouche
tomas ove emma
johansson irace
hessling hurtigh
i love you babygirl

av Emma Sotz (ris och ros)


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.