N:o 60, Den snåle och tiltagsne gästen

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Du har at fordra af mitt sinne
Vänskap, sad du? - Nej,
Nej vänner har jag nog här inne;
Hit med vin åt mej.
Så rigtigt håll i dig och svälj,
Och tumma din egen butelj.
Klunk i botten, och klunka, klunka glas på glas,
Och prisa din värd och beröm hans Calas.

* * *

Du har at fordra, vill jag minnas,
Svara mig i hast -
Alt hvad uti ditt våld kan finnas
Uti löst och fast.
Så rigtigt &c.

* * *

Du har at fordra ur min tunna,
Säj hvad vill du ha? -
Den sista droppan mig förunna
Af ditt Mallaga.
Så rigtigt &c.

* * *

Du har at fordra, välj det bästa,
Säj hvad vill du ha?
Jo natt och dag at hos dig gästa,
Supa och må bra.
Så rigtigt &c.

* * *

Du har at fordra hvad dig fägnar,
Säj hvad önskar du?
Jo men at få på dina vägnar
Sofva hos din Fru.
Så rigtigt &c.

* * *

Du har at fordra, säj, må göra,
Hvad dig faller in.
Jo men, om du blott orkar höra,
At din Fru blef min.
Så rigtigt &c.

* * *

Du har at fordra, säj nu åter,
Säj alt hvad du vet.
Jo men, du nycklen mig tillåter
Få til din Pulpet.
Så rigtigt &c.

* * *

Du har at fordra, låt oss dricka,
Fölg du din natur.
Gutår! tillåt mig ur din ficka,
Ta ditt vackra Ur.
Så rigtigt &c.

* * *

Du har at fordra, säj nu mera,
Hvad som anstår dig.
Jo denna Jackan just, ponera,
Bättre kläder mig.
Så rigtigt &c.

* * *

Du har at fordra, dessförinnan,
Blir jag ej i fred.
Rätt sagt, til minne af Värdinnan,
Tar jag denna Sked.
Så rigtigt &c.

* * *

Du har at fordra, nu uprepa,
Hvad dig fägna skull.
Jo men at jag dig sjelf fick svepa,
Och ta ditt Schatull.
Så rigtigt &c;.

* * *

Så vill jag då med dig clarera,
Utan list och flärd.
Din skål som Värd, och därtil mera,
En storståtlig Värd.
Så rigtigt häll i dig och svälj &c.