Benvenuto Cellini

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

»Cellini», sade kungen, »var nu man:
     Du smidt för länge nipper åt behagen.
     Gjut nu en Zevs, hvars make ej sett dagen!»
     Frans hade talat. Konstnärn grep sig an.

I formen re’n den heta massan rann,
     Men, himmel! Bronzen är för knappt tilltagen!
     Skall allt förfelas, kungen bli bedragen?
     Hvad gör Cellini -- ja, hvad gjorde han?

Han kastade sin verkstads bästa smycken
     I ugnens svalg -- och hel stod guden där,
     Ett mästerverk, en graf för mästerstycken.

Så rann mång’ gyllne ungdomsdröm i sär ...
     Men offret måste ske, som I väl veten,
     I lif och konst att nå helgjutenheten.

2 Aug. 1871.


'Samlade dikter af Carl Snoilsky - Första bandet'

Ungdomsdikter 1861-64.


Italienska bilder 1864-65.


España. En Sonett-cykel. 1865-66.

Intermezzo. Dikter 1864-78.


Sonetter. Dikter 1863-73.

    Jedes Blatt sei Dir das ganze --
    -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Nur ein Hauch sei dein Gedicht.

    GOETHE.


Första bandet | Andra bandet | Tredje bandet | Fjärde bandet | Femte bandet

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter