Det varnande exemplet

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

Ren aftonens stjerna
På himmelen står:
En darrande Tärna
Ur hyddan går.

Tyst glimmar af tåren
Dess rosiga hy:
Ur kransarne håren
Kring skullrorna fly.

I nattliga stunden
Vid syrsornas sång,
Hon ställer åt lunden
Sin vacklande gång.

O Flicka! vänd åter
I moderligt tjäll!
Räds! evigt begråter
Du annars din quäll.

I tårar förvändas
Ju lekar och fröjd
Och sällheten ändas
I sällhetens höjd.

Men ack! Du försvinner
Bland ekarne re’n
Och Hesperus brinner
Med klarare sken.

Och Fullmånans kärliga
Anlete ser
Så mildt i de härliga
Parkerna ner.

Hans trollsilfver hoppar
Likt irrbloss i dans
På vågornas toppar
Med underbar glans.

Från susande krona
Från ormande ström
Hörs kärleken tona
Sin himmelska dröm,

Tills morgonen träder
På klippornas topp
I rosiga kläder
Ur vågorna opp,

Och släcker de strålande
Lampornas ljus
I Andarnes prålande,
Eviga hus.

Ack! åter den bäfvande
Flickan jag ser,
Ej kransen i sväfvande
Lockarne mer.

Af ånger betagen
I darrande skick
Hon gömmer för dagen
Sin tårade blick.

O! vakten Er, Tärnor,
Ur hyddan att gå,
När tindrande stjernor
På himmelen stå.

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter