Festen för Polen

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

Förstås, att också jag var på banketten,
     Som vän af Polen och enthusiast,
     Då heta hjärnor lade råd i hast
     Hur grundligast man skulle knäcka jätten.

Jag minns nu icke riktigt alla sätten,
     Men hos de fleste stod den tanken fast,
     Att vore Polen tjänt med något hvasst,
     Så vore hvassast svenska bajonetten.

Där föllo ord! Högt svällde talets flod
     Och bar som guldsand ungdomshopp och mod.
     Då knöts hvar hand, då flammade hvart öga.

Jag stod i fönstervrån -- mitt hjärta brann --
     På aftonhimmelen, den mörka, höga
     Ett präktigt stjärnfall lyste och försvann.

1863.


'Samlade dikter af Carl Snoilsky - Första bandet'

Ungdomsdikter 1861-64.


Italienska bilder 1864-65.


España. En Sonett-cykel. 1865-66.

Intermezzo. Dikter 1864-78.


Sonetter. Dikter 1863-73.

    Jedes Blatt sei Dir das ganze --
    -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Nur ein Hauch sei dein Gedicht.

    GOETHE.


Första bandet | Andra bandet | Tredje bandet | Fjärde bandet | Femte bandet

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter