Hösttankar

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

Fågelskaran afsked tager och en annan årstid bådar: hösten kommer, — i dess dager mera klart du allting skådar.

Men hvad ser du? Jo, att lifvet mister blad för blad sin fägring, och hvad ännu är dig gifvet, syns dig nästan som en hägring.

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter