I midnattsstund

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

I midnattsstund jag gick -- just icke gärna
Som liten liten pilt till prästens hus
På kyrkogården. Stjärna bredvid stjärna
Därofvan tindrade i ljufligt ljus
     I midnattsstund.

Så senare, i ungdomsyrans vågor,
Jag drogs och drogs af kärestans magnet,
Och under stjärnors strid med norrskenslågor
Jag kom och gick i rus af salighet
     I midnattsstund.

Och nu till sist, då mörkret viker, brutet
Utaf fullmånens stilla, rena glans,
Hur villigt både framtid och förflutet
Af klarnad tanke sinnrikt sammanbands
     I midnattsstund!'Samlade dikter af Carl Snoilsky - Femte bandet'

Goethe, Visor och Dikter


Goethe, Ballader

Sju engelska dikter


Béranger, Tio sånger


Sully Prudhomme, Fyra dikter


François Coppée, För kronan, skådespel på vers i fem akter


Första bandet | Andra bandet | Tredje bandet | Fjärde bandet | Femte bandet

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter