Klippans inskrift

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

Här i enslighet älskaren tänkt på den som han älskar.
     Gladt han talte till mig: var mig ett vittne, du sten!
Men förhäf dig blott ej, ty likar äger du många:
     Hvarje häll på den mark, hvilken jag lycklig bebor,
Hvarje träd i den skog, hvars vidd i kretsgång jag mäter,
     Viger till minnesvård här åt min sällhet jag in.
Dig allena jag dock förlänar röst, liksom sångmön
     Utser i mängden blott en, tryckande kyss på hans mun.'Samlade dikter af Carl Snoilsky - Femte bandet'

Goethe, Visor och Dikter


Goethe, Ballader

Sju engelska dikter


Béranger, Tio sånger


Sully Prudhomme, Fyra dikter


François Coppée, För kronan, skådespel på vers i fem akter


Första bandet | Andra bandet | Tredje bandet | Fjärde bandet | Femte bandet

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter