Royal George's undergång

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

[1] Efter Cowper (d. 1800).

Stäm upp en sorgeklang!
De tappre hafvet tog
Vid själfva hemmets strand
Och ned i djupet drog.

Väl åttahundra man
Af välbepröfvadt mod
Kölhalade i hamn
Sitt skepp, som lutadt stod.

En plötslig by från land
Då fatt i seglen tar,
Och skeppet kantrade
Med allt hvad därpå var.

Stäm upp en sorgeklang!
I djupet dragen ner,
Den tappre Kempenfelt
Ej skördar lagrar mer.
131

I drabbning ej det var
Och ej i stormens stund;
Hans fartyg sprang ej läck
Och stötte ej på grund.

I hand ej segerns svärd,
Men penna hade han,
Då han till botten sjönk
Med åttahundra man.

Lyft upp det skepp igen,
Som främst i striden var
Och mäng i sorgebägarn
Hvar ärlig tår du har!

Väl timret än är friskt
Och snart hon simma skall,
Med Englands åskor laddad,
Igen på hafvets svall;

Men död är Kempenfelt,
Hans segersol gått ner,
Han och hans åttahundra
Ej plöja böljan mer.  1. Linjeskeppet Royal George kantrade 1782 vid Spithead samt förgicks med hela sin besättning och den befälhafvande amiralen Kempenfelt, en berömd engelsk sjöhjälte af svensk börd.


'Samlade dikter af Carl Snoilsky - Femte bandet'

Goethe, Visor och Dikter


Goethe, Ballader

Sju engelska dikter


Béranger, Tio sånger


Sully Prudhomme, Fyra dikter


François Coppée, För kronan, skådespel på vers i fem akter


Första bandet | Andra bandet | Tredje bandet | Fjärde bandet | Femte bandet

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter