Till den flydda

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

Du är då borta -- intet bringar
Dig åter, se’n från mig du flytt?
För mina öron alltid klingar
Hvart tonfall af din röst på nytt.

Som vandrarn fruktlöst blicken spänner
En arla stund i molnfri rymd,
Då han på tonen lärkan känner,
Hon själf i etern undanskymd:

Så öfver lundar, ängar alla
Jag full af längtan ser mig om.
Dig alla mina sånger kalla,
Min älskade, o återkom!'Samlade dikter af Carl Snoilsky - Femte bandet'

Goethe, Visor och Dikter


Goethe, Ballader

Sju engelska dikter


Béranger, Tio sånger


Sully Prudhomme, Fyra dikter


François Coppée, För kronan, skådespel på vers i fem akter


Första bandet | Andra bandet | Tredje bandet | Fjärde bandet | Femte bandet

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter