Above

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Bortom


BORTOM

jag tycker om att
tänka bortom.....
bortom djupet

bortom alltinget
och ingentingiteten

bortom mellanrummet
och uppfyllnanden

bortom de högsta
bortom de lägsta

bortom hatet
bortom kärlek

bortom ödet
bortom rättsivsan

bortom 3 mille peppar
bortom dåligt salt

bortom att svälja
1 liter ren myntaolja
bortom att barbeque:a
ett helt vildsvin

bortom det som finns
emellan universa
bortom himmelen
bortom jorden

bortom vinden
bortom etern

bortom muoner
bortom antigravitation

bortom din pappas pappas pappa
bortom din mammas mammas mamma
bortom din systers broder
bortom ditt brödraskaps systraskap

bortom den som seglar förbi dig i skyn
bortom den som degar för sig själv i dyn

bortom gud i visdom
bortom shaitan i skit

bortom änglar i renhet
bortom tid i svart ljus

bortom
slutet på universum
i ingentinghet
bortom ingentingtigheten
intiga förgänglighet
bortom djupet
bortom universums
första födelse

bortom drakar
som sköldgubbar som rädda en fager mö
med en stålhjärta bakom allt pansar
som bultar hårdare och hårdade
tillsammans med en äkta vän
en enhörning vid deras sida

bortom leviathon
till skönhet i sin renaste
osilikiniserade form
som jess greenbergs
legendariska get
lucky video

bortom perfektion
i leonard cohens
totala diskografi
nåt att hålla fast vid
som den andra legenden
en gång myntade det

bortom originaliteten
i velvet acid christs
och deras sidoproject
som blir ett total av 2 dussin
skivor bortom vetenskap

bortom varför miss
amos inte kan läsa
i dvärgarnas bortom
gudar i metallkunskap
i att göra gudssvärd som
kunde släcka till och
med gud i egen
hög persons själ
men det stoppade han

bortom rasism
i att se att vi endast är en
och den enda som slåss mot oss
är vårat superego
den dära som alltid börjar gömd
och ibland ser du hin
som allt är bortom dig
men stråla supernova stråla!

bortom mina 20000
sidors konstiga poesi
som jag kommer
bygga på
tills den dagen
jag återföds som mig själv
vid den första skapade atomen
eller tidigare till och med

.....

ABOVE

i love thinking
above all.....
above below

above everythingness
and nothingelseness

above inbetweenness
and fullitudiousness

above the highest
above the lowest

above the hate
above the love

above the fate
above the justice

above pepper
above salt

above mint
above chili

above the space in between
above heaven
above earth

above wind
above ether

above muons
above gravity

above your fathers fathers father
above your mothers mothers mother
above your sisters brother
above your brotherhoods sisterhood

above who sails above you
above who crawls beneath you

above god in wisdom
above shaitan in dirt

above angels in purity
above time in blacklight

above
the big crunch
in nothingness
beyond nothingness
above nothingness
above aboveness
above below
above the big bang

above dragons
like knights in shining armour
with a maiden to rescue in their
hidden heavy metal hearts
and a holy of holiest
unicorn by their side

above leviathon
to beauty in its purest undiluted form
like jess greenbergs first year of recording

above perfection
in leonard cohens complete discography
something to hold on to
like trent reznor says

above originality like velvet acid christ
and their sideprojects above
2 dozen albums above science

above why tori amos kant read
in the dwarves
above gods in metalurgy
in making godswords that could
slay even god the lord
almighty JHW himself
but he stopped that

above racism
to see that we are all one
and the only one above fighting us
is our supergo
that one that almost always starts hidden
and sometime you see
who is always ahead of you
but shine supernova shine

above my 20000 texts of extremely bonky poetry
which i will keep on building till the day
i transcend into my own self
at the first atom created
and even before that


av Sofia Johansson (ris och ros)


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.