Angående Concerten på Tre Byttor

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

 Movitz blåste en Concert
 På Tre Byttor en afton sen balen var sluten;
 Hvarje ton liksom en ärt
 Den föll så kullrig och rulla ur truten.
 Först höll Bergen en harang,
 Sen söng Ulla et par utaf Filtzens Duetter
 Vid et accompagnement
 Utaf två Flöjter och sex Clarinetter.
 Hör båd' folk och få - - [Clarin.]
 Orphei Oboe. - - [Clarin.]
 Låt oss vara glada, barn,
 Och klappa systrarna hvar på sitt knä.
  
 Mollberg satt uppå sin stol,
 Jämt med fingren han drilla och flög som hin håken;
 På sin stora basfiol
 Han spelte solo och surra med stråken.
 Bravo! hör en Fantasi
 Ur B moll, ur G dur, en Harpeggio, jag tackar.
 Hurra! hurra och slå i,
 Vi skola dansa och slåss som Polackar,
 Blås nu Movitz gällt - - - [Clarin.]
 Bravo, det var snällt! - - - [Clarin.]
 Bravo bra bravissimo!
 Hej låt oss lefva vällustigt och sällt!
  
 Röd om näbben som en tupp
 Stod nu Movitz, slog takten, och stampa och ropa:
 Blås en air utaf Galupp,
 Utaf Galuppi skrek strax allihopa.
 Hej, fad' Bergen, ge oss vin,
 Ge oss öl uti byttor; Hej lustigt courage!
 Systrar hör min violin,
 Kom dansa polska och sjung ert bagage.
 Blås nu Movitz. - Jo. - - [Clarin.]
 Bra bravissimo! - - - [Clarin.]
 hvem har nånsin kunnat tro
 At du skull födas Olympen til ro?
  
 Ulla söng en liten air,
 Hvita bröstet det svälde och lyfte halsduken;
 Wingmark med sin flöjtraver
 Han stod och smålog och riste peruken.
 Bergström stod i vrån och drack,
 Stämde qvinten, plang, plang, satt fioln under armen;
 Ulla söng, han ropa: ach!
 Och flög så Nymphen burdus uti barmen
 Bullra intet där. - - - [Flauto.]
 Håll din trut ma chere. - - - [Flauto.]
 Låt oss höra ännu mer;
 Åh kära Wingmark blås mer flöjtraver.
  
 Wingmark såg ut accurat
 Som på solfjädrar där man en herde ser lipa
 Som i lunden står så flat
 Och har i truten fin ljusgula pipa;
 Hatten satt upp en sned,
 Bruna västen var upknäpt, updragen på magen;
 Stundomnär han flöjten vred,
 Så nicka hufvud och fläkta upslagen.
 Hör nu på en chor. - - - [Flauto.]
 Hej, Da Capo, Bror! - - - [Flauto.]
 Sjungom alla nu i chor,
 Och låt oss sluta en högtid så stor.
  
 Eol stormar uti skyn,
 Nattens facklor de släckas; det regnar och sqvalar,
 Neptun utur vattubryn
 Han kastar up sina Gastar och Hvalar.
 Ach hur ljuflig då den ton
 När Apollo med mildhet förlustar vårt öra!
 Sjung Bror Wingmark, min Patron!
 Ach sjung en skål som är luftig at höra.
 Blås bassonen stark. - - - [Fagotto.]
 Vivat vår monark! - - - [Clarin.]
 Skråla Clarinetters klang
 Vi dricka skålen med högmod och rang.


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.