Angående sista Balen på Gröna Lund

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

 [Corno.] - - - Movitz Valdthornet proberar,
               Och sin Tuggbuss valkar i mund,
               Springer kring golfvet, funderar,
               Pålskan i fyrkant formerar, - - -[Corno.]
               Städar ock slåss och befaller,
               Eldgafflar, Skärmar ock Galler,
               Allting ramlar nu i denna stund;
               Stolarna skjutas åt väggen,
               Hirschfängarn brynes på eggen.
               Friskt courage på Gröna Lund !
  
 * * *
  
 [Corno.] - - -Hvad står du där och bekikar
               Tak och väggar dum som en so?
               Ramar och Taflor och Spikar,
               Kyrktorn och Sjöar och Vikar? - - - [Corno.]
               Jo det är vackert för öga.
               Nymfren på klackarna höga,
               Höja sig och titta och glo.
               Runka på hufvud så sakta,
               Fälla Solfjädren, betrakta
               Gamla verldens lustar och ro.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Titta i taket; jag låfvar;
               Kors, hvad Helgon, Solar och sken;
               Hoffbro vårt öga begåfvar
               Både med Änglar och Påfvar. - - - [Corno.]
               Goliath sielf, vill jag svärja,
               Med röda strumpor och värja
               Mot Kung David slungar en sten.
               Absalon tumlar af öket,
               Kung Ahasverus i köket
               Ligger emellan Esters två ben.
  
 * * *
  
 [Corno] - - - Movitz! på Taflan se marken,
               Där sju nöten betade gräs.
               Där ser du Noach i Arken.
               Kors hur' det rägnar på parken! - - - [Corno.]
               Där rider Drottningen Disa;
               Där kör Propheten Elisa
               Up til himla uti en chaise.
               Glas-ögon opp på din näsa,
               Där står historien at läsa
               Om Susanna; Movitz nu läs.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Gapa nu Movitz ej länger,
               Ljusen spraka, Flöjterna hörs!
               Marskalken syns med ducriner,
               Handsken i handen han slänger. - - - [Corno.]
               Strufvorna glänsa af läcker,
               Nymphren med ur och berloquer,
               Putsa sig och kjortlarna rörs.
               Alla på Pålskan nu vänta,
               Folket i dörrarna glänta,
               Balen öpnas; - Snart han förstörs.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Movitz Valdthornet nu lutar,
               Och med Pålska öpnar han Baln.
               Rätt som han börjar han slutar,
               Hör hur han drillar och tutar. - - - [Corno.]
               Ögonen spända på noten;
               Hvar gång han pruttar rörs foten;
               Hur han stampar! - kors han är gal'n.
               Se hvar han står i surtouten;
               Munstycket blänker i truten,
               Och Ljus-kronan glimmar i saln.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Echo mot pelarna svarar;
               Salen hvälfd, hvitlimmad och ljus.
               Gubbarna skumpa som harer;
               Hvar med sin maka sig parar. - - - [Corno.]
               Somliga Systrar galanta,
               Somliga stå så moquanta',
               Ropa Hyrkusk, - fara burdus;
               Somliga stå på en sida,
               Handskarna vända och vrida;
               Gubben Movitz bjuder dem snus.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Prosit Mamsell Wilhelmina!
               Håll ut i ringen - Hurra! var snäll.
               Du där på Laxen Regina!
               Båtsmännen skratta och grina. - - - [Corno.]
               Toffeln på häln på dig kippar;
               Flunsig och tungrodd du trippar,
               Altinunder svart som et spjäll.
               Muschen på tinningen borta,
               Armarna intet så korta.
               Håll ut ringen - Hurra Mamsell!
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Snyt dig din Lymmel! - probera,
               Profva Hornet, snyt dig och blås!
               Nympherna qvickt sig rangera,
               Prusta och nysa, spassera, - - - [Corno.]
               Wingmarkens Kärsta åt höger,
               Skuttar med Svarfvaren så tröger,
               In med föttren liksom en gås,
               Rödbrun i barmen som koppar.
               Tvi dig din Skurk så du hoppar,
               Med din tumstock, kappa och Krås!
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Stampa med föttren tillika,
               Klappa med händren, klapp klapp klapp!
               Hand öfver hufvud Ulrika,
               Stå intet där och predika; - - - [Corno.]
               Armarna ut, kryp inunder,
               Hvad är för konster och funder?
               Jungfru Ulla! - Hut trafvarlapp!
               Sök dina Jungfrur på gatan.
               Stöt i valdthornet din satan.
               Smäll Canaljen - ge'n några rapp.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Wingmark med stora Peruken
               Går och stånkar, friar och ber;
               Nattkappan stärkter och struken,
               Fläktar och slinker på buken: - - - [Corno.]
               Se hur han dansar så krumpen,
               Byxorna långt ner på gumpen.
               Hand i sidan - futtigt maner!
               Hatten på hufvud med glitter,
               Bakfram på Wingmark den sitter,
               Gubben hostar, hvisslar och ler.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Stampa canaljer - nå stampa!
               Håll ut ringen - håll bara i!
               Trampa och stampa och trampa,
               Stöt intet krona och lampa, - - - [Corno.]
               Släpp Svarfvarn in, vrid i kring'en,
               Mästare kom in i ringen.
               Stöt i hornet, blås symphoni.
               Armarna kasta på ryggen.
               Tvi den där Svarfvarn den styggen!
               Stöt i hornet - Bergström slå i.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Folket nu farstun inspärrar,
               Släpp in Krögarn, - Krögarn vår vän.
               Sig detta öl ej förvärrar;
               Skål mina gunstiga Herrar! - - - [Corno.]
               Hurra, stå hjelte mot skotten!
               Kärlekens skål! - drick i botten.
               Svarfvarns skål! - kom dansa - ja men!
               Ut genom Saln i Förmaket!
               Dammet det står opp i taket.
               Håll ut ringen, vänd om igen.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Hand öfver hufvud - nu börja,
               Alla börja friskt på en gång,
               Movitz skall all ting besörja
               Valdthornet fick litet smörja. - - - [Corno.]
               Knacka med klackarna Flickor.
               Tvi Edra dumma Borrickor!
               Sicken Åsna med Roberonde;
               Si hur hon tiljorna mäter,
               Sminkad i flor och corneter,
               Med mustascher, hjulbent och lång.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Hon är min Fästmö, Canalje;
               Är hon Åsna? - ja är hon så!
               Rundstycke, Slant och Medalje!
               Klang! Jag nu vågar batalje. - - - [Corno.]
               Alting för hänne jag vågar;
               Dej din Canalje jag sågar,
               Midt i tu. - Låt Flöjterna gå!
               Här är du Damjan i huken.
               Släng utom fenstret Peruken.
               Christjan Wingmark, Dej ska vi slå.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Hör, hur på tröskeln han stiger
               Och parlerar om sin peruk.
               Svarfvarns Kärsta hon tiger,
               Jolrar och hickar och niger. - - - [Corno.]
               Krögarn tar Svarfvarn i lufven;
               Flintskallig, blodig och klufven,
               Blir han höflig, tålig och mjuk.
               Facklorna släckas i glansen,
               Gumman får misfall i dansen,
               Klämd och kramad, skuffad och sjuk.
  
 * * *
  
 [Corno.] - - - Håll uti ringen Malena.
               Hurra lustigt håll nu god min!
               Bergströmskan hoppar allena.
               Skena til helfveti skena. - - - [Corno.]
               Kors tocke Flängmål din Satan!
               Nattyget blåste åt gatan.
               Aj en Palt står där vid Gardin.
               Sluta med Pålskan, var tyster,
               Paltarna! - Aj Kära Syster!
               Tåckna Baler gör vår Ruin.


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.