BLM X

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

BLM X

svenska

det finns lite insikter i dina memes. men du ropar raskortet för mycket. och du nämner "judiska människor" - är det inte roligt, de är varken vita eller svarta, de är bara .. vad, exakt? de är bruna, de är lika delar svartvita, som vi alla är.

det kan finnas några imbecils som har levt under en sten under större delen av sitt liv - men annars är vi en blandning av alla våra minnen, alla våra sevärdheter och insikter, allt vi har hört, lyssnat på, sagt, tänkt på..

och det är roligt hur du använder ordet "miseducation" - som om du någonsin skulle nämna Lauryn Hill som en "rapgud", i din kvinnohatande världsbild.

jag förstår det men mabu; du är (och uppenbarligen BLM) precis som den kristna kyrkan, eller någon av deras sekter eller andra sekter i hela världen. du lockar in dem med en del, lite insikter - och "gör gott" och kämpar "mannen" - för att sprida din dumhet; vilket är vad majoriteten av din skräppost är.

ja, afrikaner har behandlats mycket dåligt av européerna och människor från Mellanöstern. men linjerna suddas ut. Nordafrika och Afrikas östkust är huvudsakligen muslimsk kontrollerad. vem är vit, vem är svart, vem är fri, vem är en förtryckare? kom ihåg, BLM-helgen, malcolm X, omvandlad till islam.

och sedan finns det saken med att du förstör denna grupp till en av de största tänkare som världen någonsin har känt. och om du inte visste, även om han använder N-ordet, är hans arv sydamerikanska, europeiska och afrikanska. så, är han röd, är han vit, är han svart? är hans karma positiv, eller är negativ - och spelar det någon roll på något sätt - i slutet av dagen?

döma en man efter hans handlingar, efter hans ord. ja, tech har gått i fängelse en gång. inte för våldtäkt, till skillnad från din andra frälsare, tupac shakur.

engelska

dear mr davis,

there's some insights in your memes. but you call out the racial card too much. and you mention "jewish people" - isn't it funny, they're neither white nor black, they're just.. what, exactly? they're brown, they're equal parts black and white, like we all are.

there might be some imbecils that have been living under a rock for the majority of their life - but, otherwise, we are a mix of all our memories, all of our sights and insights, everything we've heard, listened to, said, thought about..

and it's funny how you use the word "miseducation" - as if you'd ever mention lauryn hill as a "rap god", in your misogynic world view.

i get it though mabu; you're (and BLM, obviously) just like the christian church, or any of their sects, or any sects in the entire world. you lure in them with some, somewhat insights - and "doing good", and fighting "the man" - into propagating your stupidity; which is what the majority of your spam is.

yes, africans have been treated very badly by the europeans, and people from the middle east. but the lines blur. north africa and africa's east coast is mainly muslim controlled. who is white, who is black, who is free, who is an oppressor? remember, the BLM saint, malcolm X, converted to islam.

and then, there's the thing about you ruining this group, to one of the greatest thinkers the world has ever known. and if you didn't know, even if he uses the N-word, his heritage is south american, european and african. so, is he red, is he white, is he black? is his karma positive, or is negative - and does it matter, at all, in any way - at the end of the day?

judge a man by his actions, by his words. yes, tech has gone to prison once. not for rape, though, unlike your other saviour, tupac shakur.


av Sofia Sotz (ris och ros)


avatar

Tomat5523

5 månader sedan
Poäng 0++
jag gilla din mamma
avatar

Emma Sotz

4 månader sedan
Poäng 0++
så du är också kristen?
Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.


källor

https://www.facebook.com/groups/2204588563/permalink/10158197215738564/