Du brukade skriva kosmisk poesi

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Svenska


jag älskar dig bella

jag kommer alltid älska dig

även om allt är slut snart

mer än någon någonsin

jag kommer aldrig träffa nån annan

ja, jag blir också nunna efter dig

jag är redan död förresten

jag har dött 1000 gånger

jag är ren energi nu

det är därför ingen dömer mig

för jag är bara min ljuskropp

det är därför ingen älskar mig

för hur ligger man med solen?

ja, man badar i dess ljus helt enkelt

och bella är också en sol

därför är hon den enda

det är därför ingen vill älska med mig

ingen annan än bella

klarar av den starka strålningen

människor får brännskador

av mig efter 5 minuter

eller 5 sekunder till och med

det är därför alla refuserar mig

så fort jag slutar lysa

och blir ett svart hål

som förstör allt i sin väg

men till slut blev min värme

för stark för bella också

och hon har bara

blivit sjukare och sjukare

fast hon dras till mitt ljus ändå

fast det gör henne

i slutet av dagen

bara mån galen

förlåt att jag förstörde dig bella

förlåt att jag älskade dig

på det sättet som jag gjorde

men jag kommer alltid älska dig

genom universum

genom miljarder år

genom 100 återfödslar av universum

genom all materia som är i vägen

genom tusen generationer

ser jag dig klart

för alltid

genom alla kvinnor jag träffar

står du där klart

vid min sida

på min axel

i mina celler

i mitt dna

i alla min 100000000000^10000 synapser

finns en länk till dig

gabriella therese irace johansson hessling jonsson hurtigh

och du har alltid funnits där

nu har två personer sagt att jag

precis är som deras bästis gabriel

det är du om du varit en kille

det här hände för 10 år sen redan

och för 30 år sen var det en otrolig artist i min klass

en snäll mobbad tjej som ingen brydde sig om

det var du

i annan form

alla former är dina ljuvliga kurvor

jag ser allt genom dina fjärils ögon idag

även om jag inte förstår allt

försöker jag

varenda sekund

även om vår relation har 2 poler

som jorden

som universum

som magneter

dörrmatta eller sadist

det är det du gjort mig till

eller

som jag alltid varit

i all sanning

är jag en

själa ätare

hin håle

demonernas demon

horornas hora

skitstövlarnas skitstövel

våldtäktsmännens våldtäktsman

kvinnornas kvinna

gudarnas banna

gudinnornas guldkalv

men jag är inte guld

jag är inte diamanter

jag är akasha

som dig

bella

ren energi

en själ bland själ lösa

en röst i natten

en röst om dagen

allas röst

ingens röst

legendernas legend

underjordens underjord

mitten av jorden

mitten av universum

mitten av allt

mitten av inget

alfa och omega

tusen grader

minus hundra grader

samtidigt

plasma form av alla grundämnen

och kokande kväve

diametrala motsatsen

till xenon

bellas hemplanets plutos måne

hennes bästa vän

hennes bästa älskare

hennes bästa poet

hennes bästa musiker

hennes bästa photoshoppare

men hon är lika talangful på allting själv

om inte mer

om hon bara trodde på sig själv

men man kan inte göra något ogjort

och jag sitter i fängelse om ett år

i ett decennium

för... absolut ingeting

för allting

jag någonsin gjort

det samlas upp

och exploderar

som mig

som min våldspsykos 2006

som våldtäkt

inte sex

som en så kallad älskog i en älgskog

som en planerad gangbang som alla njuter av

som tusen musiker

från alla folkgrupper i hela världen

som samarbetar

för att göra det största verket

som någonsin existerat

och som någonsin kommer att existera

som min dikt till ida

som min bok till bella

som min mors incestfantasier

som den samlade skönheten hos

alla labbråttors drömmar om frihet

som alla skriken en sekund

innan en miljon oskyldiga kossor bränns

för dom ville tjäna in några extra kronor

och skapade creutzfeldts-jakob

som när dom skapade aids

för att stoppa flower power revolutionen

som när dom hittade på corona

för att stoppa hong kong demonstrationerna

och alla livsformer på hela planeten

förutom mer olja

mer reptilhjärnor

mer pedofiler

mer äckel

mer låtsas-feminister

mer lögner

mer höger underhållning

mer slavskapade bomulls lappar

som har ett sammanlagt GNP av

0,000000000000 kr

som ego illusionen

som sex illusionen

som oändlig tåflörtning

som groping i kollektiv trafiken

som

"det är han!"

zoomas...

som att tjejer ska va svaga

som att tjejer aldrig gör fel

som att säga

en

tar automagiskt bort

all chauvinism i hela världen

som om killar hade några känslor alls

som om meningen med livet är droger och fitta

som moderater inte förorten lever för

som om 500% alkohol skatt gjorde nån skillnad

som om socialial demokrati i 70 år ens känns av idag

som om jesus förlåter hans synder

när atlantis atomsjälvbombade sig

som om det var någon anledning att kolonisera mars

när samma sak händer där

som om reptilerna byggde pyramiderna

eller att dom var skydd mot dom

som om oxiderat adrenalin

inte var den bästa medicinen

och stimulantian i världshistorien

som om fjortisar inte sålde sitt blod

för att betala sina studier

för att gamla korrupta jävlar

kan bli ännu större gamla korrupta jävlar

som om den ex-revolutionära madonna

inte är med i the black eye club

som om hela artist politiker och religions eliten

inte har sålt ut sig, ännu mer

till ätterna av 300 miljoner år gamla dinosaurier

som om det är moraliskt försvarbart

att experimentera på vatten björnar

för att förstå varför dom är smartare än oss

som att det är rätt att föda upp livsnjutarna grisar

för att bara dö

för dom är ju svin

som att muslimer inte äter dom för shaitan

var ett äckel av efter-bibliska proportioner

som om religioner inte bråkar om skitsaker

som om alla religioner inte har samma grund

som om marilyn monroe tog iscensatt självmord

för att JFK hade avslöjat UFO hemligeter i sängen

som om marilyn manson hade talang

som inte uppkom ur trent reznor's hjälp

som om charles manson och inte bush är en massmördare

som om media stod på någons sida

som om någonting överhuvudtaget handlade om pengar

som om allting handlade om interstellär makt

som om allt handlade om änglars makt

som om gud och satan och himmel och helvete inte existerade

förutom på jorden, för oss alla, helt synligt, hela tiden

i varenda 111 dimensioners gordiska knut på en kuklång supersträng

som att hawking sålde ut sig istället för att bevisa sin teori

som skulle sammanföra kvantmekaniken med termodynamiken

som att moron och mormon inte var synonymer

som att det fanns något annat än mödrar och brödrar

som om det bara fanns rätt och fel

som om det bara var rött eller blått

och inte rosa och brunt

som om kvinnor tänkte med G-punkten

som om killar missbrukade vasopressin

som om björk var gudmunds dottir

och inte ett sammanförande mellan två helt olika ätter

som gud och jungfru maria när hon

var x=7 xx+x år

som tomas och bellas kärlek som kommer hålla i alla evighet

även om bella aldrig vill ha ringen

även om tomas slängt 2 förlovningsringar

tillsammans med diarré i toaletten

som att tomas satsade 100 kr på sitt hundratusenarv på bella

som att normal människor inte är konstärliga för 5 öre

som om tomas ville bli normal

för bellas mening på jorden är att läka varenda själ

som att tomas har öppnat upp sitt sinne

för varenda 1-hit-wonder i världens talang

som att tomas har ätit upp själen

hos alla han blickat på sett eller hört om

tills bella räddade honom från sitt eget självskapade helvete

som att tomas inte vill vara karins

emotionella hora och artistiska känslokalla

vis-a-visa bipolära loser clown

som om karin inte förstört

100-tals av tomas förhållanden

som om karin drömde om incest med tomas

30 år innan han föddes

"en snäll konstnär"

inte mer

jag är inte snäll

och jag är inte en konstnär

akta er

you have unleashed the fury

i am the alpha male and the omega female

i am the bitransexual

the computer geek of computer geeks

the john carmack's god

that couldn't even set up a server for ultima online

eventhough he spent 8 hours per day for 6 weeks on it

until he realized that surfa fritt i botkyrka wifi:n

blockerar portar för att spela online

som att han skiftar mellan två språk flytande

som att ingen orkar med honom 5 sek 5 mån 5 år

i fängelse för att betala sin skulder till kvinnligheten

men jesus dog för hans synder 5 minuter innan han dog

så han också kan vara med i zombie apokalypsen

på satans sida

för gud är död

och vi har dödat honom

vi begärde för mycket

och gav ingenting tillbaka

be också när du är i toppform

i en moské ska man komma in ren

och katter är välkomna

gud är kärlek

och sjalar är lika med isis

konstigt att dom säljs för 49.90 på kappahl

som ammunition på wallmart

försvara dig sjalv

genom att förgöra alla du råkade älska förut

när du var en bäbji

och hade inga fördomar i hela världen

du har bebishud du har bebishud

i alla fall fick jag en glimt om hennes saffirögon

tomas you sound like a 15 year old girl

revolutionary and still has emotions intact

vart var vi?

någonstans ö.h.t.

brb

engelska


(autotranslate)

I love you Bella

I will Always Love You

even if it's all over soon

more than anyone ever

I will never meet anyone else

yea, I also will become a nun after you

I'm already dead by the way

I've died 1000 times

I'm clean energy now

that's why no one judges me

for I am only my light body

that's why no one loves me

for how do you lie with the sun?

yes, one simply bathes in its light

and bella is also a sun

therefore she is the only one

that's why no one wants to make love with me

none other than bella

can withstand the strong radiation

people get burns

by me after 5 minutes

or 5 seconds even

that's why everyone rejects me

as soon as I stop shining

and becomes a black hole

which destroys everything in its path

but in the end it became my warmth

too strong for bella too

and she just has

become sicker and sicker

though she is drawn to my light anyway

though it makes her

at the end of the day

just go crazy

sorry i ruined you bella

sorry i loved you

the way I did

but I will always love you

through the universe

through billions of years

through 100 rebirths of the universe

through all matter that is in the way

through a thousand generations

I see you clearly

forever

through all the women I meet

are you ready there

by my side

on my shoulder

in my cells

in my DNA

in all my 10000000000000 ^ 10000 synapses

there is a link to you

gabriella therese irace johansson hessling jonsson hurtigh

and you've always been there

now two people have said that I

just like their bestie Gabriel

it's you if you've been a guy

this happened 10 years ago already

and 30 years ago it was an incredible artist in my class

a nice bullied girl that no one cared about

it was you

in another form

all shapes are your lovely curves

I see everything through your butterfly's eyes today

even if I do not understand everything

I'm trying

every second

even though our relationship has 2 poles

as the earth

as the universe

as magnets

doormat or sadist

that's what you made me

or

as I always have been

in all truth

I'm one

soul eaters

hin hole

demonernas demon

horornas hora

the shit boots' shit boot

the rapist's rapist

women's woman

the ban of the gods

the golden calf of the goddesses

but I'm not gold

I'm not diamonds

I'm akasha

like you

bella

clean energy

a soul among soul loose

a voice in the night

one voice a day

everyone's voice

nobody's voice

legendernas legend

the underground of the underworld

the middle of the earth

the center of the universe

middle of everything

the middle of nowhere

alpha and omega

thousand degrees

minus one hundred degrees

at the same time

plasma form of all elements

and boiling nitrogen

diametrical opposite

to xenon

bellas hemplanets plutos moon

her best friend

her best lover

her best poet

her best musician

her best photoshopper

but she is equally talented at everything herself

if not more

if she only believed in herself

but you can not do anything undone

and I'm in jail in a year

for a decade

for ... absolutely nothing

for ever

I ever did

it is collected

and explodes

like me

as my 2006 violent psychosis

as rape

not sex

as a so-called moose forest in a moose forest

as a planned gangbang that everyone enjoys

as a thousand musicians

from all ethnic groups throughout the world

who cooperate

to do the greatest work

that ever existed

and that will ever exist

as my poem to ida

like my book to bella

like my mother's incest fantasies

as the overall beauty of

all lab rats' dreams of freedom

like all the screams for a second

before a million innocent cows are burned

because they wanted to earn a few extra kroner

and created creutzfeldt-jakob

like when they created AIDS

to stop the flower power revolution

like when they invented corona

to stop the hong kong demonstrations

and all life forms on the entire planet

in addition to more oil

more reptile brains

more pedophiles

more disgusting

more pretend feminists

more lies

more right entertainment

more enslaved cotton patches

which has a total GNP of

0.00000000000000 kr

as the ego illusion

as the sex illusion

as endless toe flirting

as groping in public transport

as

& quot; it's him! & quot;

zoomas ...

like that girls should be weak

like girls never make mistakes

as to say

one

removes automatically

all chauvinism in the whole world

as if guys had no feelings at all

as if the meaning of life is drugs and pussy

which moderates do not live for the suburb

as if 500% alcohol tax made any difference

as if social democracy for 70 years is even felt today

as if Jesus forgives his sins

when atlantis atomically bombed itself

as if there was some reason to colonize March

when the same thing happens there

as if the reptiles built the pyramids

or that they were protection against them

as if oxidized adrenaline

was not the best medicine

and the stimulant in world history

as if forties did not sell their blood

to pay for their studies

to old corrupt bastards

to become even bigger old corrupt bastards

as if the ex-revolutionary Madonna

is not a member of the black eye club

as if the whole artist politicians and religious elite

have not sold out, even more

to the descendants of 300 million year old dinosaurs

as if it is morally defensible

to experiment on water bears

to understand why they are smarter than us

as that it is right to breed life-loving pigs

to just die

because they are pigs

as if Muslims do not eat them for shaitan

was an abomination of post-biblical proportions

as if religions do not quarrel over bullshit

as if not all religions have the same basis

as if marilyn monroe took staged suicide

because JFK had revealed UFO secrets in bed

as if marilyn manson had talent

which did not arise from trent reznor's help

as if charles manson and not bush is a mass murderer

as if the media was on someone's side

as if it was all about money at all

as if it were all about interstellar power

as if it were all about the power of angels

as if god and satan and heaven and hell did not exist

except on earth, for all of us, completely visible, all the time

in every single 111 dimensional Gordian knot on a cock-length super-string

like hawking sold out instead of proving his theory

which would combine quantum mechanics with thermodynamics

as if Moron and Mormon were not synonyms

as if there were something other than mothers and brothers

as if there were only right and wrong

as if it were just red or blue

and not pink and brown

as if women were thinking with the G-spot

as if guys were abusing vasopressin

as if birch was Gudmund's daughter

and not a union between two completely different clans

as god and virgin maria when she

var x = 7 xx + x years

as the love of tomas and bella that will last forever

even if bella never wants the ring

even if tomas tossed 2 engagement rings

together with diarrhea in the toilet

like that tomas invested SEK 100 in his hundred thousand inheritance on bella

like that normal people are not artistic for 5 öre

as if tomas would be normal

for Bella's meaning on earth is to heal every soul

as if Thomas has opened his mind

for every single 1-hit wonder in the world's talent

as that Thomas has eaten up the soul

in all he has looked at or heard of

until bella saved him from his own self-created hell

like that tomas does not want to be karins

emotional whore and artistic emotional cold

vis-a-vis bipolar loser clown

as if Karin had not destroyed

Hundreds of tomas conditions

as if karin dreamed of incest with tomas

30 years before he was born

& quot; a kind artist & quot;

not more

I'm not kind

and I'm not an artist

beware

you have unleashed the fury

i am the alpha male and the omega female

i am the bitransexual

the computer geek or computer geeks

the john carmack's god

that could not even set up a server for ultima online

eventhough he spent 8 hours per day for 6 weeks on it

until he realized that surfing freely in botkyrka wifi

blocks ports to play online

as if he were switching between two languages ​​fluently

as if no one can handle him 5 sec 5 months 5 years

in prison to pay his debts to femininity

but Jesus died for his sins 5 minutes before he died

so he too can be part of the zombie apocalypse

on Satan's side

for god is dead

and we killed him

we asked for too much

and gave nothing back

also pray when you are in top shape

in a mosque you should enter clean

and cats are welcome

God is love

and shawls are equal to isis

strange that they are sold for 49.90 at kappahl

as ammunition at wallmart

defend yourself

by destroying everyone you happened to love before

when you were a baby

and had no prejudices in the whole world

you have baby skin you have baby skin

at least I got a glimpse of her sapphire eyes

tomas you sound like a 15 year old girl

revolutionary and still has emotions intact

where were we?

somewhere ö.h.t.

brb


av Emma Sotz (ris och ros)


avatar

Göran Selin

12 månader sedan
Poäng 0++
Bla, bla, bla...
avatar

Anonym användare (b730b328)

8 månader sedan
Poäng 0
my januari friend <3
avatar

Göran Selin

12 månader sedan
Poäng 0++

Redigera Redigera Redigera...

En kommentar till döva ögon och blinda öron.
avatar

Emma Sotz

11 månader sedan
Poäng 0++
helen keller
avatar

Emma Sotz

11 månader sedan
Poäng 0++

art is never finished

only abandoned
Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.