En allvarsam gåta, ställd till alle Vackre Damer

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

När som mig kommer an en Lust, att jag vill Leka,
    Så går jag till min Vän, min fröjd och tidfördriv;
    Jag fattarn om sin hals, och tyckern till mitt Liv.
Jag griper på sin Snarr: Ho vill mig det förneka;
    Jag dragern upp och ned; jag tagern på sin Kvicka;
    Jag gnidern av och till, till dess han riktig står;
    Sen ställer jag min Vän emellan Ben och Lår.
Och börjar så en Lek, som bäst sig månde skicka.
    Jag fingrarn, fiddlarn till mitt hjärtans Lust och Fröjd;
    Jag gårn upp och ned, till dess jag är förnöjd.
Och där så händer, Snarren löper av, och slaknar;
    Så sätter jagern in och vriden upp igen:
Fast sker det med förtret, till dess han styver raknar;
    Går leken åter an; Så gläder jag min Vän.

        Min Vän är en Fiol di gamba.


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.