Enkannerligen til Anna Stina

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

 Hej Musikanter ge Valdthornen väder,
 Spotta ut Tuggbussen blås. — — — [Corno.]
 Här mellan kistor och byttor och bräder
 Kärlekens förlåt upslås. — — — [Corno.]
 Blås edra hundar så ska ni få Vin,
 Änglar och Hjärtan och Bränvin och Buska;
 Nu Valdthornen ruska;
 Stå inte och fuska,
 Men håll utom fenstret Valdthornet, ditt Svin.
  
 * * *
  
 Stugan är vacker med hundra Tapeter;
 Köket i kammarn, hur sa? — — — [Corno.]
 Flickan i sängen, i särken så feter;
 Hej Anna Stina, hva ba? — — — [Corno.]
 Blås era lymlar til dygdens ruin;
 Låt oss tilbedja båd' Bacchus och Fröja,
 Vår lusta vi röja,
 Vår strupe förnöja,
 Vi dö utaf Kärlek och lefva af Vin.
  
 * * *
  
 Valdthornen lyfta, håll styft uti Armen,
 Blås era bytingar, blås. — — — [Corno.]
 Si Anna Stina så hviter i barmen!
 Dyrka up Skönhetens lås. — — — [Corno.]
 Käraste kommen ihåg mina ord:
 Kärlekens Tempel, Dess Länder och Städer
 Ä bolstrar och fjäder,
 Trappstenar och bräder
 Och gator och gränder och stolar och bord.


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.