FEMI EKONOMISK TEORI ^ ^

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

FEMI EKONOMISK TEORI ^ _ ^

svenska

FEMI EKONOMISK TEORI ^ _ ^

Sa Valerie Solanas i S.K.U.M. Manifestet att man bara behöver arbeta 2-3 timmar per vecka. Jag har tänkt på det numret. Nu vet jag inte hur det är i ditt specifika land, men i Sverige är det allmänt accepterat att den genomsnittliga lönen för en normal arbetare (innan alla skatter och pensioner och saker sänks från det) ska vara 500 kr per timme. Om du räknar med det nu: 8 timmar per dag, 5 dagar i veckan, 4 veckor per månad ... 500 * 8 * 5 * 4 = Det blir en hel del kontanter: en lön på 80000 sek. Jag har blivit så låg som 5000 och högst 14000 genom åren. För att göra det förståeligt för dig amerikaner, konverteringsfrekvensen mot dollar, kan man enkelt bara dela beloppet med 10, även om det fluktuerar ± 20%. Så det är $ 8000. Det är en hel del av dem pengar. Så om du arbetade 30 minuter per dag - 2,5 timmar per vecka, i en robot-slav och konstnär / filosof styrde "sakernas internet" semi-anarki ... Och om varje jobb var lika i lön, till, säg ... en advokat, du skulle fortfarande göra samma sak som du gör nu. O_O

engelska

FEMINIST ECONOMIC THEORY ^_^

Valerie Solanas said in the S.C.U.M. Manifesto that one should only need to work 2-3 hours per week. I've been thinking of that number. Now I don't know how it's in your specific country, but in Sweden it's generally accepted that the average pay for a normal worker (before all them taxes and pensions and things are cut from it) should be 500 sek per hour. Now, if you count on it: 8 hours per day, 5 days a week, 4 weeks per month... 500*8*5*4 = That turns into a whole lot of cash: a salary of 80000 sek. I've gotten as low as 5000, and a max of 14000, over the years. Now, to make it understandable to you americans, the conversion rate against dollars, one can easily just divide the amount by 10, even if it fluctuates ±20%. So that's $8000. That's a whole lot of them moneys. So if you worked 30 minutes per day - 2,5 hours per week, in a robot-slave and artist/philosopher-ruled "the internet of things" semi-anarchy... And if every job was equal in pay, to, say... a lawyer, you'd still make the same as you do now. O_O


av Sofia Sotz (ris och ros)


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.