Fiskarna, Grisen

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

svenska

något som jag inte har sett nämnts i denna eller andra grupper eller intervjuer eller liknande, är att enligt astrologi är tech född i fiskmånaden. detta är ett mycket speciellt tecken eftersom det är det sista tecknet i kalendern. vad detta betyder, är människor som är födda som fiskar, har störst chans att nå nirvana - bli ett med allt. de är de mest vänliga, känslomässiga och känsliga tecknen - de går igenom stora svårigheter - men om de kan övervinna dessa problem - har de också den största chansen att förändra världen.

nu, när jag tittar på mig själv och min väg genom livet, föredrar jag det östra astrologiska sjökortet. där är jag också född i det sista tecknet - men något helt annat - grisen. och ni vet alla vad folk tycker om grisar, om du absolut avskyr din pojkvän, är det det sista du säger innan du slutar för alltid.

grisar är som fiskarnas polära motsatser, genom att de har enorma egon, sexuella dysfunktionaliteter och lever i sin egen bubbla. de tror att de är bomben, men ofta är de de enda som tycker detta. jag vet, i din världsbild kommer detta att låta konstigt, men jag gjorde att högern förlorade det senaste svenska valet. Jag visste inte vad jag arbetade för, eftersom jag var en okapst kaoshäxa. men jag arbetade hårt, hårdare än jag någonsin har gjort eller kanske någonsin kommer att göra. Jag gjorde inte det för att "vinna" någonting eller någon annan.

jag vet inte vad jag borde ge andra råd. kanske det, precis som punk-doktrinen, att du alltid ska vara dig själv. men du måste också hitta dig själv, hitta din själ, hitta ditt uppdrag, hitta dina mål, ta hand om dina nära och kära, hitta riktiga vänner som håller fast vid dig oavsett vad, och även om chansen är låg - hitta din tvillingflamma - som kommer att vara som en bästa vän, en inspiration och någon som får dig att bli den bästa personen du någonsin kan vara, och bortom.


engelska

something that i have not seen mentioned in this or other groups or interviews or the like, is that according to astrology, tech is born in the month of pisces. this is a very special sign, because it is the last sign in the calendar. what this means, is people born as pisces, have the highest chance of reaching nirvana - becoming one with the all. being the most kindhearted, emotional and sensitive sign - they go through great difficulties - but if they can overcome these problems - they also have the highest chance of changing the world.

now, looking at myself and my path through life, i prefer the eastern astrological chart. there, i am, too, born in the last sign - but something completely different - the pig. and you all know what people think of pigs, if you absolutely abhorr your boyfriend, it is the last thing you say before you break up forever.

pigs are like the polar opposites of pisces, in that they have huge egos, sexual dysfunctionalities and live in their own bubble. they think they're the bomb, but often, they are the only ones who think this. i know, in your worldview this will sound strange, but i made the rightwing lose the last swedish election. i did not know what i was working towards, being an unbaptized chaos witch. but i worked hard, harder than i have ever done or maybe ever will. i did not do it to "win" anything, or anyone.

i do not know what i should advice others of. maybe that, like the punk doctrine, that you should always be yourself. but you also need to find yourself, find your soul, find your mission, find your goals, care for your loved ones, find real friends who stick to you no matter what, and, although the chance is low - find your twin flame - who will be like a best friend, an inspiration, and someone who will make you become the best person you could ever be, and beyond.


av Emma Sotz (ris och ros)


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.