Höga majestät

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

1.
Höga majestät, vi alla
för dina fötter nederfalla:
ditt lov från våra hjärtan går.
Evig är din makt och ära,
dig jord och himmel vittne bära,
av allt ditt verk du offer får.
Dig lova Kerubim,
dig sjunga Serafim.
Hosianna!
Helig är Gud,
all världens Gud,
all krafts och nåds och visdoms Gud.

2.
Solen dig sitt offer tänder,
där klar hon fram på fästet länder
med ljusets helga rikedom.
Och då ljuvt naturen svalkas,
med friden vördsamt månen nalkas
för dig i nattens helgedom;
och hela himlens här
dig samma vördnad bär.
Med ditt finger,
o Jehova,
i världarna
du skrev ditt namn. Halleluja!

3.
Hör ditt lov från tusen munnar,
en dag den andra det förkunnar,
en natt den andra säger det.
Åskans knall och blixtens lågor
och stormens ljud och havets vågor
förkunna, Gud, ditt majestät.
Och själen, denna fläkt
utav din andedräkt
går med andakt
på ljusets stig
och närmar sig
med evigt lov, o Fader, dig.

4.
Fader, allt i dig sig gläder,
du föder allt, och allt du kläder
och vårdar med din högra hand.
Stjärnan du på fästet leder
och minsta kräk dess väg bereder
och vakar över minsta grand.
Dig fågeln i sitt ljud
och liljan i sin skrud
Fader kallar.
Ditt barn är jag,
med varje dag
jag röner säll ditt hjärtelag.

5.
Helige, som bor i ljuset,
du vårdar dina verk i gruset,
du dina barn ej överger.
Du, o Fader, dig förbarmar;
din egendom i dina armar,
ditt folk, barmhärtige, jag ser.
Din Son du världen sänt,
vi dig i honom känt
huld och nådig.
Din Ande för
och rena gör
de hjärtan, som din kärlek rör.

6.
Kor av fromma röster skallar:
dig h e l i g, h e l i g, h e l i g kallar
i bön och sång din kristenhet.
Hör de barn du tvagit rena,
i trohet vilja de dig tjäna
och vandra uti helighet.
I oss din kärlek tänd,
din höga vishet sänd
från din himmel,
att hon oss när
på jorden är
och dina vägar rätt oss lär.

7.
Oss välsigna och bevara,
med nåd ditt ansikte förklara
och vänd det till ditt folk med frid.
Här ditt namn vi vilja sjunga,
och sedan med en helig tunga
dig, lova, Gud, till evig tid
med dina Kerubim
och dina Serafim.
Hosianna!
Helig är Gud,
all världens Gud,
all krafts och nåds och visdoms Gud.

Lovpsalm diktad 1812 av Samuel Johan Hedborn. Bearbetad av Britt G Hallqvist 1983. Här återgiven i Hedborns ursprungliga versionen.