Hvad sommarn sade.

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Förgängligt yppig sommarn står
Och ser på Mälarsjö,
På vänlig björk, der fogeln slår,
På vassomvuxen ö.

Han ser på fält, dem svenske män
Ha egt se'n fordomdags,
Der klöfvern ljufligt doftar än
Och rågen än ger ax.

Han säger då: »skall detta allt
En annans bli en gång
Blott för att folkets bröst är kallt
För saga och för sång?

Ack nej, du gode odalman!
Jag känner väl din slägt,
Jag mins, hur förr den stred och vann
Med Gud och Engelbrekt.

Jag mins, hur förr den led så hårdt,
Men lät sig talas vid,
Fast offret kändes ofta svårt
På andre Gustafs tid.

Det gäller nu ej falla an,
Det gäller blott försvar:
Så gör, du gode odalman,
Som förr din ättefar!

Förblif som förr! Det kostar mer
Att gå i oväns band,
An om du nu din penning ger
För detta fosterland,

För torfvans helgd, der korset står.
På mors och faders lik,
För vänligt hem, der vaggan går
På framtidsdrömmar rik!

Jag vissnar snart. Med oro går
Jag bort för höstens dar;
Jag undrar jemt: månn' nästa år
Det fins ett Sverige qvar?

De kloke män ha sagt med skäl,
Att ingen fara är;
Men är det klokt att vänta väl,
Tills hon en gång är här?

Hon komma kan som plötslig by
På sjö, som jemnad var;
Hon komma kan som blixt ur sky,
Fast dagen nyss var klar.

Har jag ej sett, hur himlen blänkt
Så tillitsvärd, så blå,
Men regnet kom så oförtänkt
Och haglet deruppå!

Hvem råder väl för hafvets våg,
Hvem blef på vinden klok,
Och hvilket menskoöga såg
I ödets slutna bok?

Det är ju jag, som bryter ner
Din långa vinters tvång:
Så hör då du, hvad sommarn ber,
Gif Sverige skydd en gång!

Jag viker glad för norrskensprakt
Och snö på stelnad fjärd,
Blott du ur grufvans rika schakt
I tid vill smida svärd,

Blott du vill lofva att härnäst,
När vintern drifs på flygt,
Jag ser, hvad hjertat hoppas bäst,
Ett Sverige starkt och tryggt!

Då skall jag ännu mera huld
Välsigna Mälarns strand,
Då skall jag gälda offradt guld
Med guld på skördeland,

Då skola Frid och Styrka gå
Med dina hjordar vall,
Då skall en sång du höra få
Så frisk som forsens svall.»