Jag har hört sägas

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Till - -

    Den eviga frun med hundra munnar,
Som franska hjeltars värf på ärans vida ban
    Och minsta käbbel uti stan
    Med lika skyndsamhet förkunnar,
    Som, uti sliten snäf bahytt
    Förklädd, när något förefaller,
    I husen springer kring med nytt
    Och kaffe, sagogryn och sqvaller,
    Som än i gamla mostrars skick
Med hårdt friserad tur och nationella drägten
Så nitiskt gör bekant hvart svaghets-ögonblick
    Af fruar i och utom slägten
    Och sprider ut kring stad och land
Hur mången flickas dygd på balen gått till fanders
Och noga talar om hvart tappadt strumpeband,
    Med Dufvorösten i sin hand
    Och näsan täppt utaf Dimanders,
    Just den matronan, som man vet
Att, när hon säga skall en sak af vigtighet,
    Högtidligt fattar sin trumpet -
    Kort sagdt: den goda gumman Fama,
    Bahytten af, trumpet för trut,
    Kring verlden basunerat ut
    Att du författat har ett drama.


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.