N:o 11

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

    Portugal, Spanjen,
    Stora Britanjen,
Ach om jag ägde de kronor i quäll
    Uppå min hjessa!
    Skull' en Prinsessa
Hvila i famnen liksom en Mamsell;
    Jag och min lilla
    Somna så stilla.
Af mina björnar jag böd då farväl.

    Bomber, raketer,
    Pukor, trompeter
Skulle oss väcka med dån och med knall;
    Våra drabanter
    Spela sitt lanter,
Dricka vår skål utur krus af christall;
    Jag skull' och dricka,
    Vivat min flicka!
Sen skull' det smälla tils dagen blef all.

    Ostron jag väljer,
    Renska buteljer
Skulle min Drottning och jag töma ut;
    Pudding med russin,
    Vofflor et dussin
Blefve vår frukost, en kallsup til slut;
    Skönaste knaster,
    Hundra piaster
Skålpundet kosta skull' uti minut.
    Skål kamerater,
    General-Stater,
Heliga Fader i Rom och din ätt!
    Slut på min mässa;
    Farväl Prinsessa,
Kronan är borta, hon kom också lätt.
    Ände på Psalmen;
    Jag går till Malmen,
Och på credit tar en sup och cotlett.