N:o 22, Bacchi bröllop

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Ach hör ett roligt giftermål!
Tänk Venus skal stå brud
Med Bacchus som hon gärna tål
I sina gästabud!
             Bacchus brudgum :||:
             Står i sin skrud.
      Vi ä budna allihop :||:
På hans bröllop dansa med hvarann,
             Til at dansa :||:
             Qvinna och man.
Vi ä budna allihop. :||:

Sjelf Fuhrman Marskalk är så grann
Med stor peruk til dans;
Hos Bacchus högste Ämbetsman,
Och Pascha af en Svans.
             Bacchus brudgum :||:
             Står nu med krans.
      Vi ä budna allihop :||:
At på bröllop dricka med hvarann,
             Til at dricka :||:
             Drick hvad du kan.
      Vi ä budna allihop. :||:

Min granne är du bröllops-klädd
Uti så vackert lag,
Så träd då in, var intet rädd,
Och buga liksom jag.
             Bacchus brudgum :||:
             Står just i dag.
      Vi ä budna allihop :||:
Til at dricka, sjunga med hvarann,
             Til at sjunga :||:
             Qvinna och man.
      Vi ä budna allihop. :||:

Sitt stilla granne på din stol,
Tils du blir buden opp;
Lät dundra Bacchi Bas-fiol;
Courage i hvar kropp!
             Bacchus brudgum :||:
             Frögdar vårt hopp.
      Vi ä budna allihop :||:
Til at dricka, hurra och må bra,
             Til at dricka. :||:
             Tack skall du ha.
      Vi ä budna allihop. :||: